História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 15. septembra sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti - Extra

Extra

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Jan PEŠEK: Dubček versus Novotný. Rudolf Cvik – ústredná postava sporu.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo Extra

PEŠEK, Jan. Dubček versus Novotný. Rudolf Cvik – ústredná postava sporu. História extra, s. 41-47.

Dlhodobé spory medzi 1. tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom republiky Antonínom Novotným a 1. tajomníkom ÚV KSS Alexandrom Dubčekom prebiehali vo viacerých rovinách, rôznym spôsobom a s gradujúcou intenzitou. Špecifickým prípadom bola konfrontácia v súvislosti s osobou Rudolfa Cvika, jeho podpora Novotným a naopak úsilie Dubčeka zbaviť sa ho ako kritika svojho postupu. Celá kampaň odštartovala nástupom Dubčeka do funkcie 1. tajomníka ÚV KSS a vyvrcholila politickým pádom Novotného, ktorého vo funkcii 1. tajomníka ÚV KSČ vystriedal práve Dubček.

Key words: Cvik, Dubček, Novotný, Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska

Jan PEŠEK: Dubček versus Novotný. Rudolf Cvik – ústredná postava sporu.

PEŠEK, Ján. Dubček versus Novotný. Rudolf Cvik – a central figure in the dispute. História extra, pp. 41-47.

Long term disputes between the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia Antonín Novotný and the First Secretary of the Communist Party of Slovakia Alexander Dubček occurred on various levels, in various ways and with growing intensity. A specific case was the confrontation in connection with the person of Rudolf Cvik, his support for Novotný and his effort to get rid of Dubček as a critic of his policy. The whole campaign started with the rise of Dubček to the function of First Secretary of the CC CPS and culminated in the political fall of Novotný, who was replaced in the position of First Secretary of the CC CPC by Dubček.

Key words: Cvik, Dubček, Novotný, Communist Party of Czechoslovakia, Communist Party of Slovakia

Popiska k obrázku: Prvomájová manifestácia v Banskej Bystrici (1964)
Zdroj: TASR / F. Kocian


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.