História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Slavomír MICHÁLEK: Najdrahši potlesk v dejinách? Československo na Parížskej mierovej konferencii v roku 1946.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo Extra

MICHÁLEK, Slavomír. Najdrahši potlesk v dejinách? Československo na Parížskej mierovej konferencii v roku 1946. História extra, s. 26-33.

V moderných dejinách medzinárodných vzťahov alebo v národných dejinách niet príkladov, keď potlesk jedného člena delegácie krajiny na medzinárodnej konferencii tak významne ovplyvnil jej finančné možnosti a toky. V tomto prípade išlo o nemalú sumu vo výške deväťdesiat miliónov dolárov a potlesk zaznel na jednom z plenárnych zasadnutí Parížskej mierovej konferencie po druhej svetovej vojne. Christian Science Monitor nazvali túto „udalosť“ najdrahšim potleskom v dejinách. Táto jedinečná situácia by sa pokojne mohla nazvať aj dolárová aféra. Alebo aféra sa pekný balík dolárov. Ak máme pochopiť, resp. vysvetliť jej pozadie, musíme sa v krátkosti venovať spomenutej konferencii a objasniť niektoré skutočnosti československého vývoja a americkej politiky voči Európe po druhej svetovej vojne, resp. československo-amerických vzťahov.

Key words: povojnová Európa, Parížska mierová konferencia, Vladimír Clementis, amandant 4B, americké úvery, Andrej Vyšinskij, Christian Science Monitor, 90 miliónov

Slavomír MICHÁLEK: Najdrahši potlesk v dejinách? Československo na Parížskej mierovej konferencii v roku 1946.

MICHÁLEK, Slavomír. The most expensive applause in history? Czechoslovakia at the Paris Peace Conference in 1946. História extra, pp. 26-33.

The modern history of international relations and national history contain no examples of the applause of one member of the delegation of a country to an international conference having so much influence on its financial flows and possibilities. In this case, it involved the considerable sum of more than 90 million dollars, and the applause was heard at one of the plenary sessions of the Paris Peace Conference after the Second World War. The Christian Science Monitor called this “event” the most expensive applause in history. This unique situation could also be called the dollar affair or the affair of a nice package of dollars. If we have to understand or explain its background, we must devote some attention to this conference and clarify some facts about Czechoslovak development and American policy towards Europe after the Second World War, or about Czechoslovak – American relations.

Key words: Post-war Europe, Paris Peace Conference, Vladimír Clementis, Amandant 4B, American loans, Andrej Vyšinskij, Christian Science Monitor, 90 million

Popiska k obrázku: Pohľad na Luxemburský palác v Paríži, dnes sídlo senátu, ktorý bol postavený v prvej štvrtine 17. storočia. Miesto konania mierovej konferencie (29. júl – 15. október 1946)
Zdroj: Bettmann / GettyImages


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.