História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Peter MACHO: „Ruky preč od nášho Štefánika!“ Hľadanie pravdy, alebo potupenie pamiatky národného bohatiera?

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo Extra

MACHO, Peter. „Ruky preč od nášho Štefánika!“ Hľadanie pravdy, alebo potupenie pamiatky národného bohatiera? História extra, s. 18-26.

Roku 1933 sa pokúsil český publicista a redaktor Ferdinand Peroutka podať reálny portrét Štefánika – bez príkras, bez legiend a bez pátosu. Vyvolal obrovskú búrku nevôle. Mnohí si však začali klásť otázky, ktoré so Štefánikovou pamiatkou zdanlivo vôbec nesúviseli: Je pre našu spoločnosť nedotknuteľnosť posvätných symbolov viac než sloboda tlače alebo sloboda vyjadrovania? Možno v záujme presadzovania „našej“ / „mojej” pravdy porušovať princípy demokracie? Sme ochotní prijímať kritické myšlienky a vyrovnať sa s nimi, argumentovať bez toho, aby sme ubližovali názorovým oponentom? A nakoľko je v spoločnosti rozšírená schopnosť rozlíšiť pravdu od nepravdy – vieme odhadnúť, kedy ide o zápas o skutočnú pravdu a kedy máme dočinenia s politickou manipuláciou verejnej mienky?

Key words: Štefánik, Peroutka, Rázus, posvätnosť symbolov, sloboda tlače

Peter MACHO: „Ruky preč od nášho Štefánika!“ Hľadanie pravdy, alebo potupenie pamiatky národného bohatiera?

MACHO, Peter. “Hands off our Štefánik!” The search for truth or dishonouring the memory of a national hero? História extra, pp. 18-26.

In 1933 the Czech publicist and editor Ferdinand Peroutka attempted to offer a realistic portrait of Štefánik – without embellishment, legends and pathos. He provoked a huge storm of protest. However, many began to ask questions that were apparently unconnected with the memory of Štefánik: Is the inviolability of sacred symbols more important for our society than freedom of the press or freedom of expression? Can the principles of democracy be disturbed in the interest of promoting “our” / “my” truth? Are we willing to accept critical ideas and argue without harming those with different views? How far is society able to distinguish truth from untruth? Can we estimate whether it is a struggle over real truth or over the political manipulation of public opinion?

Key words: Štefánik, Peroutka, Rázus, Sanctity of symbols, Freedom of the press

Popiska k obrázku: Pôvodný hrob Štefánika na Bradle
Zdroj: LA SNK


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.