História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Juraj BENKO: Renegáti z najvyšších kruhov. Trhlinky v ľadovci komunistického hnutia.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo Extra

BENKO, Juraj. Renegáti z najvyšších kruhov. Trhlinky v ľadovci komunistického hnutia. História extra, s. 4-11.

V medzivojnovom období svetové komunistické hnutie organizačne zastrešovala III. Internacionála, nazývaná aj Komunistická internacionála, skrátene Kominterna (1919 – 1943). K jej moskovskému centru sa zbiehali nitky celosvetovej siete politických i zdanlivo nepolitických organizácií, pomocou ktorých boľševické elity v Sovietskom zväze usmerňovali chod komunistického hnutia vo všetkých kútoch sveta, nevynímajúc Slovensko. Boľševická propaganda všade, kde pôsobila, maľovala najširším ľudovým vrstvám činnosť i ciele komunistického hnutia v žiarivých farbách humanizmu a solidarity. Za starostlivo pestovanou propagandistickou maskou sa však skrývala omnoho menej príťažlivá tvár hnutia. Odhaliť ju zraku svetovej verejnosti najvýraznejšie napomohli svedectvá tých najzasvätenejších spomedzi komunistických elít. Renegáti z najvyšších kruhov komunistického hnutia vynášali na svetlo sveta šokujúce informácie, ktoré dokázali reputáciou Kominterny i sovietskej vlády poriadne otriasť.

Key words: Kominterna, boľševická propaganda, svetová revolúcia, konšpirácia, rezidenti

Juraj BENKO: Renegáti z najvyšších kruhov. Trhlinky v ľadovci komunistického hnutia.

BENKO, Juraj. Renegades from the highest circles. Cracks in the glacier of the communist movement. História extra, pp. 4-11.

In the inter-war period, the world communist movement was organized in the Third International, also called the Communist International or for short the Komintern (1919 – 1943). The threads of a whole series of political and apparently non-political organizations were gathered to its Moscow centre, and with its help the Bolshevik elite of the Soviet Union directed the running of the communist movement in all parts of the world, including Slovakia. Bolshevik propaganda everywhere presented the aims of the communist movement to the widest range of people in glowing colours of humanism and solidarity. However, a much less attractive face of the movement was hidden behind the carefully cultivated propagandist mask. The testimony of some of the most initiated members of the communist elite most significantly helped to unveil it to the sight of the world public. Renegades from the highest circles of the communist movement brought to light shocking information, which really shook the reputation of the Komintern and of the Soviet government.

Key words: Komintern. Bolshevik propaganda, World revolution, Conspiracy, Residents

Popiska k obrázku: Slávnostné otvorenie II. kongresu Komunistickej internacionály (júl 1920)
Zdroj: Found in the Collection of State History Museum, Moscow. Photo by Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.