História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Alena BARTLOVÁ: Dar pre arcibiskupa. Kauza Milan Hodža a 23 miliónov.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo Extra

BARTLOVÁ, Alena. Dar pre arcibiskupa. Kauza Milan Hodža a 23 miliónov. História extra, pp. 12-17.

Na konci 20. rokov minulého storočia prinášali denníky najmä socialistických politických strán informácie, ktoré mali prispieť k odhaleniam najrôznejších priestupkov vtedajšieho ministra školstva a národnej osvety Milana Hodžu. Jedným z nich bol dar ostrihomskému arcibiskupovi kardinálovi Černochovi a Ostrihomskej kapitule v nemalej výške 23 mil. Kč.

Key words: Ostrihom (Esztergom), cirkevné majetky, Milan Hodža, Andrej Hlinka, Ján Černoch (János Csernoch)

Alena BARTLOVÁ: Dar pre arcibiskupa. Kauza Milan Hodža a 23 miliónov.

BARTLOVÁ, Alena. A gift for the archbishop. The scandal of Milan Hodža and 23 million crowns. História extra, pp. 12-17.

At the end of the 1920s, the daily newspapers especially those of the socialist political parties presented information intended to contribute to uncovering the most varied offences of the Minister for Education and National Enlightenment Milan Hodža. One of them was a gift to the Archbishop of Esztergom Cardinal Černoch and the Chapter of Esztergom in the considerable amount of 23 million Kč.

Key words: Esztergom. Church property. Milan Hodža. Andrej Hlinka. Ján Černoch (János Csernoch)

Popiska k obrázku: Ostrihomská bazilika (1872)
Zdroj: Photo by Hulton Archive / Getty Images


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.