História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Daniela ZHANG CZIRÁKOVÁ: Vláda svetla. Dynastia Ming (1368 – 1644).

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2018

ZHANG CZIRÁKOVÁ, Daniela. Vláda svetla. Dynastia Ming (1368 – 1644). Historia, 2018, 17, 5, s. 4-11.

Dynastia Ming celých 276 rokov poskytovala obyvateľom určitý stupeň bezpečnosti a pokoja pričom ich počet sa výrazne zvýšil. Vybudovalo sa veľa budov, ktoré ešte stále môžeme obdivovať, a to najmä v hlavnom meste Peking. Problémom dynastie bola strnulosť celého systému štátnej správy, nedostatok možností inovácie a vysoká miera korupcie. Cisári boli často silne ovplyvňovaní intrigami eunuchov a krajina nebola schopná získať výhody z rastúceho medzinárodného obchodu. Na konci dynastie sa z vyhladovanej masy čínskych sedliakov začali tvoriť obrovské skupiny rebelov. Roku 1644 bol Peking porazený povstalcami a posledný cisár Ming sa obesil na strome v cisárskej záhrade pri Zakázanom meste. Čínska armáda v snahe poraziť povstalcov požiadala o pomoc Mandžuov, ktorí jej pomohli poraziť povstalcov, ale potom vyhlásili svojho mladého vodcu za cisára a založili dynastiu Qing. Napriek tomu mingskí lojalisti sa udržali na juhu Číny ešte niekoľko desaťročí.

Kľúčové slová: Ming, Čína, Peking, Červené turbany, Veľký kanál, čínsky múr, Zakázané mesto, Beihai, Chrám nebies

Daniela ZHANG CZIRÁKOVÁ / Vláda svetla. Dynastia Ming (1368 – 1644).

ZHANG CZIRÁKOVÁ, Daniela. Government of Light. The Ming Dynasty (1368 – 1644). Historia, 2018, 17, 5, pp. 4-11.

The Ming dynasty was the last imperial dynasty in China ruled by ethnic Han Chinese. It was the ruling dynasty of China – then known as the Great Ming Empire – for 276 years providing some degree of safety and peace for its inhabitants. The population increased significantly, the Ming built plenty of buildings we can still admire, especially in the capital city, Beijing. The problem of the dynasty was the rigidity of the whole system of the state administration, lack of possibilities to innovate and the high level of corruption. Emperors often became strongly influenced by the palace intrigues of eunuchs, and the country was unable to obtain benefits from the growing international business. At the end the dynasty, masses of Chinese peasants who were starving, unable to pay their taxes, and no longer afraid of the frequently defeated Chinese army, began to form into huge bands of rebels. In 1644 Beijing was defeated by rebels and the last Ming emperor hanged himself on a tree in the imperial garden near the Forbidden city. In order to defeat the rebels, the Chinese army asked for help from the enemy Manchus, who helped to defeat the rebels but then proclaimed their young leader Emperor and established the Qing dynasty. In spite of this, Ming loyalists survived for several decades in the south of China.

Key words: Ming, Chína, Beijing, Red turbans, Grand Canal, Great Wall of China, Forbidden City, Beihai, Temple of Heaven

Popiska k obrázku:
Obr.
Palác zachovania harmónie
Autorka: Zhang Cziráková, Daniela


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.