História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Tomáš HOMOĽA: „Iba ja a on.“ Matej Korvín očami súčasníkov.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2018

HOMOĽA, Tomáš. „Iba ja a on.“ Matej Korvín očami súčasníkov. Historia, 2018, 17, 5, s. 39-43.

Uhorský kráľ Matej Korvín (1443 – 1490) bol jedným z najvplyvnejších a najviac uznávaných vládcov stredovekého Uhorska. Jeho vláda v je spojená s kultúrnym, hospodárskym a územným rastom kráľovstva. Matej podporoval rozvoj literatúry a počas jeho vlády vyšlo niekoľko významných kroník. Autori vtedajších kroník uviedli rôzne informácie o Korvínovi, a tak vytvorili základ pre rozmanité názory neskorších historikov na postavu panovníka. Príspevok sa zameriava na rôzne typy informácií o Matejovi Korvínovi a interpretácie jeho osobnosti a vlády.

Kľúčové slová: kráľ Matej Korvín. Chronica Hungarorum, Antonio Bonfini, Jiří z Poděbrad, John Dlugosz

Tomáš HOMOĽA / „Iba ja a on.“ Matej Korvín očami súčasníkov.

HOMOĽA, Tomáš. “Only me and him”. Mathias Corvinus through the eyes of comtemporaries. Historia, 2018, 17, 5, pp. 39-43.

King Matthias Corvinus of Hungary (1443 – 1490) was one of the most influential and most widely respected rulers of medieval Hungary. His rule in the Kingdom of Hungary is connected with cultural, economic and territorial growth of the kingdom. Matthias supported the development of literature, with several important chronicles published during his reign. Authors of contemporary chronicles wrote varied information about Corvinus and so shaped the basis for the diverse views of later historians on the personality of the Hungarian king. The paper focuses on the different types of information about Matthias Corvinus and the interpretations of his personality and rule.

Key words: King Matthias Corvinus of Hungary. Chronica Hungarorum, Antonio Bonfini, George of Poděbrady, John Dlugosz

Popiska obrázku:

Obr. Stretnutie_Jiřího_z_Poděbrad_s_Matejom Korvínom
Autor: Mikoláš Aleš
Zdroj: http://www.artchiv.info/galerie/_large.php?workID=10039
Licencia: Public Domain. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Setk%C3%A1n%C3%AD_Ji%C5%99%C3%ADho_z_Pod%C4%9Bbrad_s_Maty%C3%A1%C5%A1em_Korv%C3%ADnem.jpg


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.