História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Roman HOLEC: Nevyužitý potenciál. Dunajské nádeje a Československo.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2018

HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál. Dunajské nádeje a Československo. História, 2018, 17, 5, s. 12-17.

Vznik Československa priniesol potrebu vyriešiť otázku hraníc nového štátu. Ak sa v Čechách a na Morave, ako i na severe Slovenska, uplatnil pri ich vymedzovaní historický princíp, najmä slovensko-maďarská hranica poskytovala viacero možností a prístupov. Popri Bratislave bol jednou z konštánt pri jej vytýčení najmä Dunaj. Zdôrazňoval sa ako prírodná hranica s obrovským strategickým i hospodárskym významom.

Key words: Dunaj, hranice, Medzinárodná dunajská komisia, hospodársky potenciál Dunaja

Roman Holec / Nevyužitý potenciál. Dunajské nádeje a Československo.

HOLEC, Roman. Unused potential. The Danubian hope and Czechoslovakia. Historia, 2018, 17, 5, pp. 12-17.

The origin of Czechoslovakia brought the need to solve the question of the frontiers of the new state. In the cases of Bohemia, Moravia and northern Slovakia the historical principle was applied, but there were various possibilities in the case of the Slovak – Hungarian frontier. Apart from Bratislava the only constant factor in drawing it was the river Danube. It was emphasized as a natural frontier with immense strategic and economic importance.

Key words: Danube, Frontier, International Danubian Commission, Economic potential of the Danube

Popiska k obrázku:
Obr. Maďarská loď s obilím
Digitálne vylepšená reprodukcia drevorytu (1882)
Zdroj: Bildagentur-online/UIG via Getty Images


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.