História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Ľudovít HALLON: Skok do priepasti. Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2018

HALLON, Ľudovít. Skok do priepasti. Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva. Historia, 2018, 17, 5, s. 18-24.

V medzivojnových rokoch sa slovenským bankám otvorili veľké možnosti kapitálovej expanzie. Ich hospodársky rozmach však už na začiatku 20. rokov 20. storočia zastavila kríza na svetových trhoch a vnútroštátne ekonomické problémy. Banky zaznamenali mnohomiliónové straty ohrozujúce ich existenciu, ktoré okrem nepriaznivých hospodárskych podmienok spôsobili aj nezodpovedné kroky a machinácie ich manažmentu. Zo všetkých prípadov nezodpovedného hospodárenia a defraudácií v bankovníctve medzivojnového Slovenska najvyššie straty spôsobili prechmaty štyroch hlavných riaditeľov najvýznamnejšieho peňažného ústavu Tatra banky. Táto kauza nadobudla širšie hospodársko-politické súvislosti a naštrbila dôveru verejnosti v celé komerčné bankovníctvo.

Kľúčové slová: Československo, Tatra banka, manažment, hospodárske straty

Ľudovít HALLON / Skok do priepasti. Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva.

HALLON, Ľudovít. A leap into the abyss. The Tatra Bank, flagship of Slovak finance. Historia, 2018, 17, 5, pp. 18-24.

Great possibilities for capital expansion opened up to the Slovak banks in the inter-war years. However, as early as the beginning of the 1920s their flourishing was stopped by a crisis in world markets and by domestic economic problems. The banks suffered losses of many millions, which threatened their existence. Apart from the unfavourable economic conditions, this was caused by the irresponsible steps and machinations of their managements. Among all the cases of irresponsible and fraudulent behaviour in inter-war Slovak banking, the largest losses were a result of the mistakes of the four chief directors of the most important financial institution: the Tatra Bank. This scandal gained a wider economic and political importance. It disturbed the trust of the public in the whole of commercial banking.

Key words: Czechoslovakia, Tatra Bank, Management, Economic losses

Popiska k obrázku:
Obr. Vedľa Cirkevnej evanjelickej školy v Martine mala Tatra banka svoje úradné miestnosti.
Zdroj: archív Igora Dobrovolného


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.