História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Michal HABAJ: Brasidas. Najväčšie Thukydidovo tajomstvo?

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2018

HABAJ, Michal. Brasidas. Najväčšie Thukydidovo tajomstvo? História, 2018, 17, 5, s. 25-30.

Brasidas je jednou z najvýznamnejších osobností histórie Sparty a dejín staroveku. Zároveň predstavuje určité tajomstvo, pretože jediný autor, od ktorého sa dozvedáme o jeho živote, je Thukydides. Thukydides je jedným z najznámejších historikov staroveku a jedným z otcov historiografie. Avšak jeho vzťah k Brasidovi je pomerne zložitý. Na jednej strane je Brasidas opísaný ako brilantný vojenský veliteľ, ale na druhej strane bol jedným z jeho nepriateľov a zaslúžil sa o Thukydidov neúspech v Amfipolis, a teda nepriamo o vyhostenie z Atén. Článok sleduje Brasidov život pričom autor uvažuje o tom, do akej miery je tento život poznačený pokusom Thukydida o opísanie Brasida v najlepšom svetle, aby ospravedlnil svoje vlastné pochybenia.

Kľúčové slová: Thukydides, Staroveká Sparta, Brasidas, Staroveká historiografia, Peloponézska vojna

Michal HABAJ / Brasidas. Najväčšie Thukydidovo tajomstvo?

HABAJ, Michal. Brasidas. Brasidas. Thucidides greatest mystery? Historia, 2018, 17, 5, pp. 25-30.

Brasidas is one of the most important personalities in Spartan history and the history of Antiquity. At the same time, he represents a certain mystery, for the only author from whom we learn about his life is Thucydides. Thucydides is one of the most famous historians of antiquity and one of the fathers of historiography. However, Thucydides' relationship to Brasidas is rather complex. On the one hand, Brasidas is described by him as a brilliant military commander, but on the other hand, the real Brasidas was one of Thucydides' enemies, and specifically Brasidas made a great deal of Thucydides' failure in Amphipolis and hence indirectly of his expulsion from Athens. The article follows Brasidas' life, and the author considers how much this life is marked by Thucydides' attempt to describe Brasidas in the best light to justify his own misgivings.

Key words: Thucydides, Ancient Sparta, Brasidas, Ancient historiography, Peloponnesian war

Popiska k obrázku:
Obr. Thukydidas, aténsky historik a stratég, po obvinení zo straty Amfipolisu (423 pred Kr.) bol poslaný do exilu.
Hutchinson's History of the Nations, published 1915
Zdroj: Universal History Archive/UIG via Getty Images


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.