História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Matúš VOJNA

Matúš VOJNA: Domy, vily a paláce v cisárskom Ríme a v strednom Podunajsku. Z dejín rímskej architektúry.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2018

VOJNA, Matúš. Domy, vily a paláce v cisárskom Ríme a v strednom Podunajsku. Z dejín rímskej architektúry. Historia, 2018, 17, 4, s. 4-11.

V období cisárstva (27 p. n. l. – 476 n. l.) vznikajú nielen v Ríme, ale aj v celom impériu tie najmonumentálnejšie a najpozoruhodnejšie architektonické pamiatky. V našom článku sa nevenujeme len najvýznamnejším architektonickým pamiatkam obytných budov v Ríme, ale oboznamujeme sa aj s provinčnou rímskou architektúrou na území okolo stredného toku Dunaja. Článok je venovaný len rímskym obytným budovám – domom, vilám a palácom.

Kľúčové slová: Architektúra, Rím, Starovek, Panónia, Norikum, Juhozápadné Slovensko, Obytné stavby

Matúš Vojna / Domy, vily a paláce v cisárskom Ríme a v strednom Podunajsku. Z dejín rímskej architektúry.

VOJNA, Matúš. Houses, villas and palaces in imperial Rome and on the middle Danube. From the history of Roman architecture). Historia, 2018, 17, 4, pp. 4-11.

The most monumental and most remarkable architectural monuments arose in the period of the Empire (27 BC – 476 AD), and not only in Rome but in the whole Empire. The article does not devote attention only to the most important residential buildings in Rome, but also to the provincial examples around the middle Danube. It covers houses, villas and palaces.

Key words: Architecture, Rome, Classical Antiquity, Pannonia, Noricum, South-west Slovakia, Residential buildings

Popiska k obrázku:
Obr. Hadriánova vila, Námorné divadlo, Tivoli
Autor: Tango7174
Licencia: CC BY-SA 4.0 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common¬s/f/f0/Lazio_Tivoli2_tango7174.jpg


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.