História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Jan PEŠEK

Jan PEŠEK: Z robotníka politický profesionál. Začiatky politickej dráhy Alexandra Dubčeka (1949 – 1960).

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2018

PEŠEK, Jan. Z robotníka politický profesionál. Začiatky politickej dráhy Alexandra Dubčeka (1949 – 1960). Historia, 2018, 17, 4, s. 34-40.

A. Dubček viedol po skončení 2. svetovej vojny bežný život mladého človeka. V polovici roku 1949 však došlo k obratu, ktorý zásadne zmenil celý jeho život. Stal sa pracovníkom aparátu KSS na plný úväzok, najskôr na Okresnom výbore KSS v Trenčíne, potom ako vedúci tajomník Krajského výboru KSS v Banskej Bystrici. V lete 1955 ho vyslali do Moskvy na štúdium Vysokej školy politickej. Po troch rokoch štúdia sa vrátil späť a nastúpil ako vedúci tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave. Jeho vzostup bol veľmi rýchly. Patril k tým mladým funkcionárom, s ktorými 1. tajomník ÚV KSČ A. Novotný počítal pri výmene dovtedajšieho skompromitovaného vedenia KSS. Dubček Novotného akceptoval, nemal výhrady k jeho postupu, k tomu dochádzalo až neskôr, keď sa po Celoštátnej konferencii KSČ v polovici roka 1960 stal tajomníkom ÚV KSČ.

Kľúčové slová: Komunistická strana Slovenska, stranícky aparát, Alexander Dubček, Antonín Novotný, Ústava ČSSR z júla 1960

Jan Pešek / Z robotníka politický profesionál. Začiatky politickej dráhy Alexandra Dubčeka (1949 – 1960)

PEŠEK, Jan. From worker to professional politician. The beginnings of Alexander Dubček’s political career (1949 – 1960). Historia, 2018, 17, 4, pp. 34-40.

After the end of the Second World War, A. Dubček led the life of an ordinary young man. However, in the middle of 1949 he reached a turning point, which substantially changed the rest of his life. He became a full time member of the apparatus of the Communist Party of Slovakia (CPS), at first in the District Committee of the CPS in Trenčín, then chief secretary of the Regional Committee of the CPS in Banská Bystrica. In 1955 he was sent to Moscow to study at the University of Politics. He returned after three years of study and became chief secretary of the Regional Committee of the CPS in Bratislava. His rise was very rapid. He was one of the young functionaries first secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia A. Novotný expected to replace the existing compromised leadership of the CPS. Dubček accepted Novotný and had no reservations towards his policies. These came only later, when he became secretary of the CC CPC after the state conference of the CPC in mid 1960.

Key words: Communist Party of Slovakia, Party apparatus, Alexander Dubček, Antonín Novotný, Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic from July 1960

Popiska k obrázku:
Obr. N. S. Chruščov a A. Novotný v Lánoch pri oddychu. Chruščova Dubček obdivoval a Novotného v tom čase akceptoval (1957)
Zdroj: ČTK/Rublič Jiří


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.