História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Uršula JAMBRUŠOVÁ

Uršula AMBRUŠOVÁ: Prvý uhorský liekopis. Taxa Pharmaceutica Posoniensis.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2018

AMBRUŠOVÁ, Uršula. Prvý uhorský liekopis. Taxa Pharmaceutica Posoniensis. Historia, 2018, 17, 4, s. 29-33.

Príspevok sa zaoberá prvým uhorským liekopisom nazývaným Taxa Pharmaceutica Posoniensis z roku 1745. Príručka bola nielen sadzobníkom liečiv, ale zároveň i liekopisom. Ako prvá v dejinách lekárskej literatúry, obsahovala slovenskú farmaceutickú terminológiu. V tomto ucelenom diele sú stanovené pevné ceny liečiv a prvý raz definované inštrukcie i povinnosti lekárov, chirurgov, lekárnikov, pôrodných babíc. Autorom tohto diela s prelomovým významom bol bratislavský mestský fyzikus Ján Justus Torkoš.

Kľúčové slová: lekár, mestský fyzikus, liekopis, sadzobník liečiv, 18. storočie

Ursula Ambrušová / Prvý uhorský liekopis. Taxa Pharmaceutica Posoniensis

AMBRUŠOVÁ, Uršula. Hungary’s first book about medicines. The Taxa Pharmaceutica Posoniensis. Historia, 2018, 17, 4, pp. 29-33.

The article is concerned with Hungary’s first book on medicines: the Taxa Pharmaceutica Posoniensis from 1745. It was not only a priced catalogue, but a real book about medicines. It was the first in the history of medical literature to include Slovak pharmaceutical terminology. It gives definite prices for medicines, and, for the first time, provides instructions on the duties of physicians, surgeons, pharmacists and midwives. The author of this pioneering work was the Bratislava city physicus Johannes Justus Torkoš.

Key words: Physician, City physicus, Book on medicines, Priced catalogue of medicines, 18th century

Popiska k obrázku:
Obr. Nemocničná lekáreň
Zdroj: Photo by: Picturenow/UIG via Getty Images


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.