História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Karol SORBY, ml.: Slobodní dôstojníci. Revolúcia 14. Júla 1958 a koniec monarchie v Iraku.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2018

SORBY, Karol, ml. Slobodní dôstojníci. Revolúcia 14. Júla 1958 a koniec monarchie v Iraku. História, 2018, 17, 3, s. 24-29.

Prvá revolučná bunka v dôstojníckom zbore vznikla v septembri 1952. Hnutie ožilo na jeseň roku 1956 v dôsledku suezskej kríze. Väčšina dôstojníkov mala pan-arabskú orientáciu. Roku 1957 sa rôzne skupiny zjednotili v bagdadskej organizácii a Abdalkarīm Qāsim sa vďaka vyššej hodnosti stal vedúcim skupiny. Výbor zložený zo štrnástich členov hnutia fungoval ako výkonný a plánovací orgán. Prevrat, ktorý bezprostredne podnietili udalosti v Libanone sa uskutočnil 14. júla 1958 a zaslúžila sa oň v podstate dvojica mužov – Abdalkarim Qasim a Abdassalām "Ārif. Dvadsiata brigáda, ktorá dostala príkaz na prechod do Jordánska, v ranných hodinách obsadila Bagdad a zvrhla monarchiu.

Kľúčové slová: Rastúce politické napätie v povojnovom Iraku. Hnutie slobodných dôstojníkov. Plány na zvrhnutie režimu. Revolúcia 14. júla 1958.

Karol Sorby, ml. / Slobodní dôstojníci. Revolúcia 14. Júla 1958 a koniec monarchie v Iraku.

SORBY, Karol, jr. The Free Officers. The revolution of 14 July 1958 and the end of the monarchy in Iraq. História, 2018, 17, 3, pp. 24-29.

The first revolutionary cell in the officer corps was apparently organized as early as September 1952. The movement revived in the autumn of 1956 under the impetus of the Suez crisis. Most of the officers were pan-Arab in orientation. In 1957 the different groups coalesced into the Baghdad organization and Staff Brigadier ‘Abdalkarīm Qāsim became the head of the group because of his seniority in rank. The fourteen members of the central committee may be taken as fairly representative of the movement. The committee functioned as the executive and planning arm of the Free Officers. The coup that finally took place on 14 July 1958 was essentially the work of two men, ‘Abdalkarīm Qāsim and Staff Colonel ‘Abdassalām ‘Ārif. The coup was triggered by the unexpected revolt in Lebanon. The Twentieth Brigade received orders to proceed to Jordan, the officers decided to act and in the early hours of 14 July ‘Abdassalām ‘Ārif with his troops overthrew the monarchy.

Key words: Growing political tension in post-war Iraq. The Free Officers movement. Plans to overthrow the regime. The victorious outcome on 14 July.

Popiska k obrázku:
Obr. Korunovácia Fajsala II. (2. 5. 1935 – 14. 7. 1958 ) v deň jeho 18-tich narodenín. Vľavo regent ‘Abdalilāh
Zdroj: ČTK


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.