História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Michal SCHVARC: „Závažný delikt“. Politická čistka v réžii nemeckej Bezpečnostnej služby.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2018

SCHVARC, Michal. „Závažný delikt“. Politická čistka v réžii nemeckej Bezpečnostnej služby. História, 2018, 17, 3, s. 30-35.

Homosexuálna orientácia, resp. vzťah medzi osobami mužského pohlavia patrili v nacistickej tretej ríši medzi ťažké trestné delikty. Od roku 1938 perzekúcia tohto trestného činu spadala do kompetencie gestapa (Štátna tajná polícia), ktoré príslušný paragraf Ríšskeho trestného zákonníka často zneužívalo na prenasledovanie či likvidáciu politických protivníkov. Príkladom toho je akcia nacistickej Bezpečnostnej služby (Sicherheistdienst – SD) proti členom niekdajšieho elitárskeho združenia sudetskonemeckej inteligencie Kameradschaftsbund (KB) a proti politickej reprezentantke nemeckej menšiny na Slovensku Deutshe Partei (DP) v rokoch 1939 – 1942.

Key words: Sudety, Slovensko, Deutsche Partei, Kameradschaftsbund, Othmar Spann, Heydrich, Franz Karmasin

Michal Schvarc / „Závažný delikt“. Politická čistka v réžii nemeckej Bezpečnostnej služby.

SCHVARC, Michal. “A serious offence”. A political purge directed by the German Security Service. História, 2018, 17, 3, pp. 30-35.

A homosexual orientation or relationship between men was a serious criminal offence in the German Third Reich. From 1938, persecution of this criminal act was the responsibility of the Gestapo (State Secret Police), which often misused the relevant section of the Reich penal code to persecute or liquidate political opponents. An example of this is the action of the Nazi Security Service (Sicherheitsdienst – SD) against members of the association of members of the Sudeten German elite intelligentsia – Kameradschaftsbund (KB) and against the Deutsche Partei (DP) which represented the German minority in Slovakia in the period 1939-1942.

Key words: Sudetenland. Slovakia. Deutsche Partei. Kameradschaftsbund. Othmar Spann. Heydrich. Franz Karmasin.

Popiska k obrázku:
Obr. Franz Karmasin vo Veľkej Lomnici. Miestny vodca Deutsche Partei mu podáva hlásenie
Zdroj: Slovenský národný archív / Archív STK


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.