História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Gabriel PIRICKÝ: Od šejka islámu po turecký „cirkevný“ úrad. Špecifický charakter tureckej náboženskej hierarchie a štátna kontrola islámu v Turecku.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2018

PIRICKÝ, Gabriel. Od šejka islámu po turecký „cirkevný“ úrad. Špecifický charakter tureckej náboženskej hierarchie a štátna kontrola islámu v Turecku. História, 2018, 17, 3, s. 17-23.

Po vzniku Tureckej republiky v roku 1923 sa zásadne zmenilo inštitucionálne a symbolické miesto islámu v Turecku, pretože nová republikánska vláda pod vedením Kemala Atatürka zrušila kalifát, sekularizovala právny systém a vytesnila náboženské právo dokonca aj z rodinného práva, prijala nový občiansky zákonník, uzavrela náboženské školy a potlačila - de iure, ale nie de facto - ľudové varianty islámu. Dohľadu nad náboženstvom sa však kemalisti nevzdali a v tejto sfére v skutočnosti ešte pritvrdili postupy uplatňované v osmanskej praxi.

Key words: Turecko, náboženská hierarchia, šejk islámu, Diyanet, sunnitský islám, laicizmus

Gabriel Pirický / Od šejka islámu po turecký „cirkevný“ úrad. Špecifický charakter tureckej náboženskej hierarchie a štátna kontrola islámu v Turecku.

PIRICKÝ, Gabriel. From the Sheikh of Islam to the Turkish “Religious” Office. The specific character of the Turkish religious hierarchy and state control of Islam in Turkey. História, 2018, 17, 3, pp. 17-23.

After the origin of the Turkish Republic in 1923, the institutional and symbolic place of Islam in Turkey changed substantially because the new republican government under the leadership of Kemal Atatürk abolished the Caliphate, secularized the legal system, removed religious law from family law, adopted a new civil law code, closed religious schools and officially although not in reality suppressed the popular variants of Islam. However, the Kemalists did not abandon supervision of religion. In this sphere, they actually tightened up the approach applied in Ottoman practice.

Key words: Turkey. Religious hierarchy. Sheikh of Islam. Diyanet. Sunni Islam. Secularism.

Popiska k obrázku:
Obr. Predseda Diyanetu Mehmet Görmez (v strede vpravo) a pápež František I. (v strede vľavo) na stretnutí v budove Diyanetu, Ankara 28. 11. 2014
Zdroj: Getty Images / Abdulhamid Hosbas /Anadolu Agency


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.