História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Jana KOLTONOVÁ: Svadobné zvykoslovie. Obce Severného Podpoľania v prvej polovici 20. storočia.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2018

KOLTONOVÁ, Jana. Svadobné zvykoslovie. Obce Severného Podpoľania v prvej polovici 20. storočia. História, 2018, 17, 3, s. 41-45.

Rodinné obyčaje patria do skupiny tzv. obradov prechodu, ktorými prechádza človek v priebehu svojho života vtedy, keď sa nemí jeho doterajší stav. Vykonanie obradov je nevyhnutnou podmienkou uznania a potvrdenia platnosti dôležitých zmien. Hoci príležitostí k obradnému vyjadreniu zmien statusu jedinca v priebehu jeho života je viac, v tradičnej kultúre si zachovávajú najväčšiu dôležitosť prelomové momenty biologického cyklu človeka, teda narodenie, svadba a smrť. Svadobné obrady vyjadrujú a potvrdzujú zmenu rodinného a sociálneho stavu osôb uzatvárajúcich manželstvo. Článok približuje zvyky a povery spojené so svadbou, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života obyvateľov obcí mikroregiónu Severného Podpoľania.

Klúčové slová: rodinné obyčaje, predsvadobné obdobie, svadobné obdobie, posvadobné obdobie

Jana Koltonová / Svadobné zvykoslovie. Obce Severného Podpoľania v prvej polovici 20. storočia.

KOLTONOVÁ, Jana. Wedding customs. The villages of Northern Podpoľanie in the first half of the 20th century. Historia, 2018, 17, 3, pp. 41-45.

Family customs belong to the group of so-called rites of passage, which people go through when their status changes. The performance of ceremonies is an essential condition for recognition and confirmation of important changes. Although there are various opportunities for ceremonial expression of changes of status, traditional culture attributes the greatest importance to the turning points in the biological life cycle, namely birth, marriage and death. Wedding ceremonies express and confirm the change of family and social status of the people getting married. The article considers the customs and superstitions associated with weddings, that were formerly a regular part of the lives of inhabitants of the villages in the micro-region of Northern Podpoľanie.

Key words: Family customs. Pre-wedding period. Wedding period. Post-wedding period.

Popiska k obrázku:
Obr. Na ceste zo sobáša
Zdroj: Pamätná kniha obce Čerín


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.