História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Vladimír Julián ŠEVC: Kežmarok počas druhej svetovej vojny. Prejavy nacizmu v meste.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2018

ŠEVC, Vladimír Julián. Kežmarok počas druhej svetovej vojny. Prejavy nacizmu v meste. História, 2018, 17, 2, s. 24-28.

Od 13. storočia žila v Kežmarku veľká nemecká komunita. Spišskí Nemci prijali nacistickú ideológiu na konci 30. rokov 20. storočia pričom organizovali početné manifestácie. Najväčšie z nich sa uskutočnili v marci a v apríli 1939 keď bola založená vojnová Slovenská republika a vodca oslávil svoje 50. narodeniny. Jeho meno odvtedy niesla i jedna z kežmarských ulíc. Miestni Nemci boli známi aj za hranicami republiky, takže niekoľko vysokých predstaviteľov diplomacie z Tretej ríše navštívilo Kežmarok. Návšteva W. Fricka z ministerstva vnútra, patrila k najvýznamnejším. Bohužiaľ, relatívne krátka fáza zhubnej ideológie spôsobila obrovské straty na životoch a majetku a natrvalo zmenila národnostnú štruktúru Spiša a celého Slovenska.

Key words: vojnová Slovenská republika, druhá svetová vojna, nacizmus, Kežmarok

Vladimír Julián Ševc / Kežmarok počas druhej svetovej vojny. Prejavy nacizmu v meste

ŠEVC, Vladimír Julián. Kežmarok during the World War II. Nazism manifestations in the town. História, 2018, 17, 2, pp. 24-28.

Since the 13th century a large German community lived in Kežmarok The Spiš Germans adopted the Nazi ideology at the end of the 1930s. They used to participate it actively, organizing numerous mass manifestations. The largest ones took place in March and April, 1939 when the war Slovak Republic was established and the Leader celebrated his 50th birthday. In honour of him the Adolf Hitler Street was dedicated. The local Germans were famous beyond the republic borders so several high diplomacy representatives from the Third Empire visited Kežmarok. The visit of W. Frick, the Secretary of the Interior, ranks among the rarest visits. Unfortunately, relatively short phase of the malign ideology brought huge loss of lives and property and permanently changed the national structure of Spiš and the whole Slovakia.

Key words: war Slovak Republic, World War II., Nazism, Kežmarok.

Popiska k obrázku:
Obr. Jeden z mnohých manifestačných pochodov
Zdroj: Múzeum v Kežmarku


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.