História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Erik ONDRIA: Operácia Urgent Fury. Invázia na ostrov s vôňou korenia.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2018

ONDRIA, Erik. Operácia Urgent Fury. Invázia na ostrov s vôňou korenia. História, 2018, 17, 2, s. 36 – 43.

Grenada prešla v druhej polovici 20. storočia turbulentným vývojom. Po zisku autonómie (1967) a neskôr nezávislosti (1974) došlo v pomerne komplikovaných politických podmienkach panujúcich na ostrove k štátnemu prevratu (1979). Ten predstavoval zmenu vo vedení krajiny, v jej politických štruktúrach a ideológii, a orientáciu na krajiny východného bloku. Uvedené zmeny pozorne sledovala vláda Spojených štátov amerických, ktorá sa rozhodla riešiť prítomnosť štátu s komunistickým vedením vo svojej sfére vplyvu z pozície sily (1983). Príspevok je zameraný na analýzu kľúčových udalostí grenadských dejín v 60. až 80. rokoch 20. storočia.

Kľúčové slová: Grenada, Spojené štáty americké, operácia Urgent Fury, Sir Eric Mathew Gairy, Maurice

Erik Ondria / Operácia Urgent Fury. Invázia na ostrov s vôňou korenia

ONDRIA, Erik. Operation Urgent Fury. Invasion of an island with the scent of spices. História, 2018, 17, 2, pp. 36-43.

Grenada underwent a turbulent development in the second half of the 20th century. After the gaining of autonomy in 1967 and independence in 1974, the complex political conditions prevailing on the island led to a coup d’etat in 1979. This meant a change in the leadership of the country, its political structure and ideology and an orientation towards the countries of the Eastern Bloc. These changes were carefully watched by the government of the United States of America, which decided to solve the presence of a state with a communist leadership in its sphere of influence by force in 1983. The article is directed towards analysis of the key events in the history of Grenada from the 1960s to the 1980s.

Key words: Grenada. United States of America. Operation Urgent Fury. Sir Eric Mathew Gairy. Maurice Bishop.

Popiska k obrázku:
Obr. Americkí vojaci so skupinou kubanských zajatcov (27. 10. 1983)
Zdroj: ČTK/AP/Doug Jennings


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.