História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Daniela KODAJOVÁ: Škandálne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha. Útoky a protiútoky.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2018

KODAJOVÁ, Daniela. Škandálne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha. Útoky a protiútoky. História, 2018, 17, 2, s. 16-23.

Štúrovci boli presvedčení, že národný život zaznamená rozmach, keď vodcovia národa vytvoria prostredníctvom novín a spolkov verejný priestor a presvedčia ľud, aby prekročil prah svojich úzkych rodinných záujmov, vstúpil do tohto verejného priestoru a prejavil záujem o záležitosti obecné a národné. Prekonajú sa lokálne identity a priestory, kde sa komunikuje na základe princípu face-to-face a etabluje sa národná spoločnosť, ktorá je založená na princípe abstraktnej súdržnosti veľkého počtu ľudí, ktorí hovoria jedným jazykom ale navzájom sa nepoznajú. Lokálne spoločenstvo sa pozná „ z videnia“, národná spoločnosť „z rozprávania“.

Key words: štúrovci, odnárodňovanie, Béla Grünwald, Viliam Paulíny-Tóth, Spolok sv. Vojtecha

Daniela Kodajová / Škandálne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha. Útoky a protiútoky

KODAJOVÁ, Daniela. The scandalous reverberations of the foundation of the Society of St. Vojtech. Attacks and counter-attacks. História, 2018, 17, 2, pp. 16-23.

Štúr and his followers were convinced that national life meant growth when the leaders of the nation use newspapers and societies to create a public space and persuade people to go beyond the circle of their immediate family interests, enter the public space and express an interest in communal and national affairs. They reach beyond their local identities and spaces where they communicate on a face-to-face basis and establish a national community based on the principle of the abstract solidarity of a large number of people, who speak the same language but do not know each other personally. Members of a local community know each other by sight, members of a national community by speech.

Key words: Štúr and his followers. De-nationalization. Béla Grünwald. Viliam Paulíny-Tóth. Society of St. Vojtech.

Popiska k obrázku:
Obrázok: Nitra (1912)
Právny stav: voľný
Zdroj: Slovakiana / urn:nbn:sk:snk-kmxvoc


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.