História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Martin GABČO: Likvidácia partizánskeho veliteľa. Politický proces s Viliamom Žingorom a spol.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2018

GABČO, Martin. Likvidácia partizánskeho veliteľa. Politický proces s Viliamom Žingorom a spol. Historia, 2018, 17, 2, s. 29-35.

Predložený text približuje okolnosti prípravy a priebehu politického procesu s Viliamom Žingorom ktorý sa uskutočnil koncom októbra 1950 v Bratislave. Pochopenie významu samotného procesu nie je možné bez odhalenia jeho príčin, ktoré sa začali formovať už v období nasledujúcom bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny. V tomto smere sa stalo kľúčovým pôsobenie Viliama Žingora vo vedúcich funkciách v rámci Zväzu slovenských partizánov. S podporou spolubojovníkov a sympatizantov sa usiloval uskutočniť vlastnú víziu povojnového partizánskeho hnutia. Absencia možností realizovať svoje plány na poli oficiálne existujúcich politicko-spoločenských organizácií ho napokon priviedla k vystúpeniu z komunistickej strany. Po februári 1948 sa stal terčom etablujúceho sa totalitného režimu, ktorý voči nemu začal vyvíjať silný existenčný nátlak. Exemplárne potrestanie Žingora a jeho spoločníkov malo za cieľ skoncovať s víziou partizánskeho hnutia existujúceho nezávisle na vládnucej komunistickej strane.

Key words: Viliam Žingor, Komunistická strana Československa/Komunistická strana Slovenska, Slovenské národné povstanie, partizáni, II. partizánska brigáda M. R. Štefánika, Štátna bezpečnosť, politický proces, totalita

Martin Gabčo / Likvidácia partizánskeho veliteľa. Politický proces s Viliamom Žingorom a spol.

GABČO, Martin. The liquidation of a partisan commander. The political trial of Viliam Žingor and his associates. História, 2018, 17, 2, pp. 29-35.

The text deals with the circumstances of the preparation and course of the political trial of Viliam Žingor at the end of October 1950 in Bratislava. It is not possible to understand the significance of the trial itself without uncovering its causes, which began to develop in the period immediately following the end of the Second World War. The activity of Viliam Žingor in leading positions in the Union of Slovak Partisans became key in this area. With the support of fellow-fighters and sympathizers he endeavoured to apply his own vision of a post-war partisan movement. The lack of possibilities to implement his plans in the framework of the officially existing political and social organizations eventually led to him breaking away from the Communist Party. After February 1948 he became a target of the emerging totalitarian regime, which began to apply strong pressure against him. The exemplary punishment of Žingor and his associates had the aim of ending his vision of a partisan movement existing independently of the ruling Communist Party.

Key words: Viliam Žingor. Communist Party of Czechoslovakia/Communist Party of Slovakia. Slovak National Uprising. Partisans. Second Partisan Brigade of M. R. Štefánik. State Security Service. Political trial. Totalitarianism.

Popiska k obrázku:
Obr. Bystrička – miesto posledného odpočinku Viliama Žingora
Autor: BB
Zdroj: HISTÓRIA
Licencia: CC BY-NC-ND 4.0


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.