História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Daniela DCZIRÁKOVÁ ZHANG: Dynastia Jüan. Pohľad z konského sedla.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2018

CZIRÁKOVÁ ZHANG, Daniela. Dynastia Jüan. Pohľad z konského sedla. História, 2018, 17, 2, s. 11-15.

Často sa vedú diskusie o tom, ako je možné, že čínska civilizácia dokázala pretrvať toľké stáročia, ba tisícročia. Skutočne, ak hovoríme o starej Číne od najstarších historických dôb až do súčasnosti, je to stále tá kultúra, súčasní Číňania sa cítia byť kultúrnymi dedičmi a priamymi pokračovateľmi civilizácie, ktorej predstavitelia kedysi ryli nápisy na korytnačie panciere, stavali čínsky múr, písali básne a pili víno.... Ako je možné, že Egypt, Babylon, Grécko a Rím zanikli ale Čína je tu stále? Čínska kultúra mala svoju nepopierateľnú príťažlivosť nielen pre Číňanov, ale aj pre okolité národy. Čína sa cítila stredobodom sveta, podobne ako staroveký Rím. Na rozdiel od neho však pretrvala.

Key words: Yuan dynasty, Kublai Khan, Khanbaliq, politika, ekonomika, armáda, verejná správa, umenie, náboženstvo

Daniela Zhang Cziráková / Dynastia Jüan. Pohľad z konského sedla

CZIRÁKOVÁ ZHANG, Daniela. The Yuan Dynasty. A view from the horse’s saddle. História, 2018, 17, 2, pp. 11-15.

Discussions are often carried on about how it is possible that Chinese civilization has been able to survive through so many centuries, even millennia. If we speak of ancient China from the oldest historical periods until today, it is still the same culture. The modern Chinese consider themselves the cultural heirs and direct continuers of the civilization of the people who scratched inscriptions on tortoise shells, built the Great Wall of China, wrote poems and drank wine... How is it possible that Egypt, Babylon, Greece and Rome disappeared, but China is still here? Chinese culture had its undeniable attraction not only for the Chinese, but also for the neighbouring nations. China considered itself the centre of the world, just as ancient Rome did. But in contrast to Rome, it has survived.

Key words: Yuan dynasty. Kublai Khan. Khanbaliq. Politics. Economics. Army. Administration. Art. Religion.

Popiska k obrázku:
Obr. Dynastia Jüan, misa so šiestimi oválnymi oblúkmi
Getty Images / Universal History Archive / UIG


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.