História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Matúš VOJNA: Z dejín rímskej architektúry I. Rímske stavebné konštrukcie a materiály.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

VOJNA, Matúš. Z dejín rímskej architektúry I. Rímske stavebné konštrukcie a materiály. História, 2018, 17, 1, s. 4-9.

Autor si v článku všíma hlavné a najpoužívanejšie stavebné konštrukcie a materiály, ktoré sa vo veľkej miere používali v starovekej rímskej architektúre. Vo vývoji rímskej architektúry zohrala dôležitú úlohu najmä architektúra starovekých Grékov a Etruskov, ktorá tu rímsku najviac ovplyvnila. Rimania boli majstri v preberaní a prispôsobovaní si cudzích technických aj kultúrnych výdobytkov. Prebrali veľké množstvo architektonických a technických prvkov od Grékov aj Etruskov, dokázali ich zdokonaliť a vďaka tomu vytvoriť neprekonateľné architektonické diela. V úvode článku sa autor venuje vzniku mesta Rím a jeho najznámejším architektonickým pamiatkam z obdobia kráľovstva. Následne si bližšie všíma jednotlivé stavebné materiály a konštrukcie ako napr. stĺpy, múry, klenby, podlahové vykurovanie atď.

Kľúčové slová: architektúra, Rím, starovek, stavebné konštrukcie, stavebný materiál

Matúš VOJNA: Z dejín rímskej architektúry I. Rímske stavebné konštrukcie a materiály.

VOJNA, Matúš. From the history of Roman architecture I. Roman construction methods and materials. História, 2018, 17, 1, pp. 4-9.

The author considers the main or most frequently used construction methods and materials applied to a large extent in ancient Roman architecture. The architecture of the ancient Greeks and Etruscans most influenced the Romans and played an important role in the development of their architecture. The Romans were masters of taking over and adapting foreign technical and cultural achievements. They adopted a great many architectural and technical elements from the Greeks and Etruscans, improved them and created unsurpassable works of architecture. In the introduction, the author devotes attention to the origin of the city of Rome and its most important architectural works from the time of the monarchy. Then he looks more closely at some individual building materials and methods, for example, columns, walls, vaults, under-floor heating and so on.

Key words: Architecture, Rome, Antiquity, Construction of buildings, Building materials

Popiska k obrázku:
Ruiny Hadrianovej vily (obloženie opus reticulatum)
Autor: Entoaggie09 at English Wikipedia
Licencia: CC BY 2.5
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Hadrian_villa_ruins.JPG


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.