História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 15. septembra sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti - Extra

Extra

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Ivona KOLLÁROVÁ: Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

KOLLÁROVÁ, Ivona. Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva. Sondy do kultúry mlčania. História, 2018, 17, 1, s. 20-28.

Článok približžuje psychohistorický model evolúcie detstva v kontexte iných historicko-antropologických konceptov, aby upozornil na dosiaľ málo povšimnuté dejiny pedofílie. Približuje najstaršie zdokumentované prípady pedofílie v kontexte libertinizmu a formovania verejnosti v druhej polovici 18. storočia. Autorka na základe zachovaných prameňov približuje niekoľko káuz zneužívania detí, ktoré sa odohrali na slovenskom území v 18. a 19. storočí. Hľadá stopy diskusie o pedofílií v dobovej pedagogickej literatúre a antiklerikálnych pamfletoch, aby zdôraznila, že to, čo sa dnes prezentuje ako pedofilné škandály katolíckej cirkvi je hlbokou tradíciou „kultúry mlčania“.

Kľúčové slová: detstvo, pedofília, evolúcia detstva, libertinizmus, školstvo

Ivona KOLLÁROVÁ: Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Abuse of the young before the concept of a (happy) childhood. Soundings into the culture of silence. História, 2018, 17, 1, pp. 20-28.

The article examines the psycho-historical model of the evolution of childhood in the context of other historical – anthropological concepts to consider the still little known history of paedophilia. It presents the oldest documented cases of paedophilia in the context of libertinism and formation of the public in the second half of the 18th century. On the basis of surviving sources, the author mentions several scandals involving child abuse in the territory of Slovakia in the 18th and 19th centuries. She has sought discussion of paedophilia in contemporary educational literature and anti-clerical pamphlets, and emphasizes that there is a deep tradition behind the “culture of silence” associated with recent paedophile scandals in the Catholic Church.

Key words: Childhood, Paedophilia, Evolution of childhood, Libertinism. Education

Popiska k obrázku:
Dedinská škola (okolo 1665)
Autor: Jan Steen
Zdroj: Web Gallery of Art
Licencia: public domain
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Steen_schoolmaster.jpg?uselang=de


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.