História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Ľubica KÁZMEROVÁ: Vydaté ženy – problém školstva. Byť či nebyť učiteľkou.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vydaté ženy – problém školstva. Byť či nebyť učiteľkou. História, 2018, 17, 1, s. 37-38.

Rozdielnu podobu, v porovnaní s predchádzajúcim československým školským systémom a štátnym zriadením slovenského štátu nadobudol prístup režimu slovenského štátu ku pedagogickej činnosti žien v školských službách. Súviselo to s celkovým chápaním postavenia ženy v spoločnosti, keď režim slovenského štátu preferoval na prvom mieste zástoj ženy v rodine, s dôrazom na plnenie úlohy matky.

Kľúčové slová: 2. svetová vojna, Slovenský štát, školstvo, učiteľky

Ľubica KÁZMEROVÁ: Vydaté ženy – problém školstva. Byť či nebyť učiteľkou.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Married women – the problem of education. To be or not to be a woman teacher. História, 2018, 17, 1, pp. 37-38.

The policy of the Slovak state towards the work of women teachers in the education service differed from that of the preceding Czechoslovak school system. This was connected with the overall understanding of the position of women in society. The regime of the Slovak state preferred to emphasize the role of women in the family, fulfilling their mission as mothers.

Key words: Second World War. Slovak state. Education. Women teachers

Popiska k obrázku:
Ľudová škola v Lackovciach
http://www.regionalnedejiny.sk/?p=14700


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.