História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 15. septembra sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti - Extra

Extra

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Hana CHORVÁTOVÁ: Premeny spoločnosti v dlhom 9. storočí. Pohrebiská ako zdroj informácií.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

CHORVÁTOVÁ, Hana. Premeny spoločnosti v dlhom 9. storočí. Pohrebiská ako zdroj informácií. História, 2018, 17, 1, s. 9-13.

Pohrebiská sú významným zdrojom informácií a môžu poodhaliť niektoré aspekty o ľudskej spoločnosti. Pri skúmaní pohrebísk sa bádatelia sústreďujú na sledovanie pohrebného rítu. Pod ním sa skrýva rozsiahla štruktúra fenoménov – veľkosť a tvar hrobových jám a spôsob ich úpravy, poloha kostry a umiestnenie predmetov. Osobitú pozornosť archeológovia venujú inventáru hrobu. Nálezy ako ostrohy a šperky im umožňujú časovo vymedziť pohrebisko. Skladba inventára otvára možnosti pre výskum sociálnej štruktúry. Poznatky získané analýzou údajov o pohrebnom ríte umožňujú archeológom i historikom sledovať dynamiku spoločnosti.

Kľúčové slová: archeológia, história, 9. storočie, pohrebný rítus, pohrebisko, šperk, inventár, dynamika spoločnosti

Hana CHORVÁTOVÁ: Premeny spoločnosti v dlhom 9. storočí. Pohrebiská ako zdroj informácií.

CHORVÁTOVÁ, Hana. Social changes in the long 9th century. Cemeteries as a source of information. História, 2018, 17, 1, pp. 9-13.

Cemeteries are an important source of information and can reveal some aspects of human society. When investigating cemeteries, researchers concentrate on identifying burial rites. They involve various structural phenomena: the size and shape of the grave pits, their arrangement, position of bones and placing of grave goods. Archaeologists devote special attention to the contents of graves. Finds such as spurs and jewellery enable the dating of burials. The composition of grave goods open the possibility of researching social structure. Findings from analysis of data about burial rites enable archaeologists and historians to trace social change.

Key words: Archaeology. History. 9th century. Burial rite. Cemetery. Jewellery. Grave-goods. Social structure.

Popiska k obrázku:
Šperky – hrob zo Starého Města „Na valách“
Zdroj : Archív MZM, foto S. Doležalová - Zlaté šperky z výbavy hrobu 193/51 z pohrebiska „Na Valách“ v Starém Městě na Morave, Galuška 2013, obr. 202.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.