História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Juraj Červenka: Rakúsko-uhorské armádne letectvo. Nad talianskym frontom.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

ČERVENKA, Juraj. Rakúsko-uhorské armádne letectvo. Nad talianskym frontom. História, 2018, 17, 1, s. 28-33.

Hoci armáda Rakúsko-Uhorska nasadila svoje letecké jednotky v rôznych častiach Európy, najviac ich operovalo nad tzv. juhozápadným bojiskom proti Talianom a ich spojencom. Letci z habsburskej monarchie plnili rozkazy nad frontom v povodí rieky Soča, neskôr rieky Piava, juhotirolským či korutánskym frontom, ako aj frontom v oblasti Dolomitov a horského masívu Grappa. Zúčastňovali sa operácií rôznych druhov – pozorovacích, bombardovacích, stíhacích, navádzania delostreleckej paľby, ostreľovania pozemných cieľov – v súčinnosti s potrebami pozemných armád. Letecká vojna na „talianskom“ fronte vrcholila pred 100 rokmi, pričom medzi pilotmi a leteckými pozorovateľmi nechýbali rodáci z dnešného Slovenska.

Kľúčové slová: letectvo, sočský front, piavský front, letecké eso, stíhačky, zostrel, bombardovanie, poľné letisko

Rakúsko-uhorské armádne letectvo. Nad talianskym frontom.

ČERVENKA, Juraj. The Austro-Hungarian air force on the Italian Front. História, 2018, 17, 1, pp. 28-33.

Although the Austro-Hungarian army deployed its air units in various parts of Europe, they operated most above the so-called south-western battlefields against the Italians and their allies. The airmen of the Habsburg Monarchy fulfilled their orders above the front in the basin of the river Soča, later of the river Piave, the South Tyrol and Carinthian fronts, in the area of the Dolomites and Grappa massif. They participated in operations of various types – reconnaissance, bombing, fighting enemy planes, directing artillery fire, shooting at ground targets – according to the needs of the forces on the ground. The air war on the “Italian” front culminated 100 years ago. Men from the territory of Slovakia were not lacking among the pilots and aerial observers.

Key words: Aviation. Soča front. Piave front. Air ace. Fighter planes. Shot down. Bombing. Field air base.

Popiska k obrázku:
Delegácia na čele s cisárom Karolom I. navštívila v marci 1918 rakúsko-uhorské poľné letisko v juhotirolskom Pergine. Priamo pred panovníkom stojí v pozore veliteľ stíhacej jednotky Flik 55J Hauptmann Josef von Maier narodený v Bratislave. „19. marca – inšpekcia jeho veličenstva, panovník jednotke poďakoval za nasadenie proti početnejšiemu nepriateľovi,“ napísal neskôr Josef von Maier do mesačnej správy.
Zdroj: Archív Alexandra Kustana


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.