História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Martina BUCKOVÁ: Polynézske umenie. Profánna a sakrálna funkcia tetovania.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

BUCKOVÁ, Martina. Polynézske umenie. Profánna a sakrálna funkcia tetovania. História, 2018, 17, 1, s. 33-36.

Tetovanie má v Polynézii viac ako 2000 ročnú tradíciu. Považuje sa za sakrálne umenie, ktoré zohrávalo v tradičnej kultúre veľký význam. Vyjadrovalo príslušnosť nositeľa ku kmeňu a status v spoločenskej hierarchii. Okrem toho mu zabezpečovalo silu a odvahu. Vykonávali ho majstri - tetovači, ktorí sa ho učili niekoľko rokov. Hoci jednotlivé oblasti Polynézie majú špecifické tetovacie vzory, predsa používali niekoľko základných symbolov, ktoré boli známe v celom Tichomorí. Sú to napríklad štylizované vzory slnka, žraločích zubov, oceánu, jašterice atď. Za najpozoruhodnejšie sa považujú tetovania z Markéz, Nového Zélandu, Samoi a Tongy. Príchodom misionárov do Polynézie toto umenie upadá, pretože ho striktne zakazovali. Jeho znovuzrodenie nastáva v 80-tych rokoch minulého storočia, keď prichádza k „renesancii“ domorodých kultúr a jazykov, a s tým súvisí aj návrat k tetovaniu ako vyjadreniu identity a národnej hrdosti.

Kľúčové slová: tattoo, Polynézia, tetovacie nástroje, vzory tetovania

Martina BUCKOVÁ: Polynézske umenie. Profánna a sakrálna funkcia tetovania.

BUCKOVÁ, Martina. Polynesian art. The secular and sacred function of tattoos. História, 2018, 17, 1, pp. 33-36.

Tattooing has a tradition of more than 2000 years in Polynesia. It is considered a sacred art, which had great importance in traditional culture. Tattoos expressed membership of a tribe and status in the social hierarchy. They also secured strength and courage. They were done by master tattooists, who had years of training. Although different areas of Polynesia have specific designs for tattoos, some basic symbols were known across the whole Pacific. They include stylized designs of the sun, sharks’ teeth, the ocean, lizards and so on. The Tattoos from the Marquesas, New Zealand, Samoa and Tonga are considered the most notable. The art declined with the coming of missionaries to Polynesia, because tattoos were strictly forbidden. Their revival came in the 1980s, with the coming of a “renaissance” of the indigenous cultures and languages. This is associated with a return to tattooing as an expression of identity and national pride.

Key words: Tattoo. Polynesia. Tattooing instruments. Tattoo designs

Popiska k obrázku:
Moko tetovanie maorského náčelníka – tak ako ho videl Cook a jeho posádka
Autor: Parkinson, Sydney (1745 – 1771)
Zdroj: Alexander Turnbull Library Reference: PUBL-0037-16
Licencia: Public Domain
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/MaoriChief1784.jpg


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.