História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Peter BUČKA: Pestrá spolková paleta. Šport na Slovensku v období medzivojnového Československa.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

BUČKA, Peter. Pestrá spolková paleta. Šport na Slovensku v období medzivojnového Československa. História, 2018, 17, 1, s. 39-45.

Spoločenský život v oboch častiach monarchie sa najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní rozvíjal rozdielne. Zatiaľ čo v Čechách a na Morave vznikali spolky na národnej báze, na Slovensku len v maďarskom ekvivalente. Vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov bolo významným medzníkom v modernom rozvoji našich národov. Vysoká úroveň asimilácie, ale najmä absencia skúsených úradníkov a trénerov bola pôvodne riešená príchodom českých dôstojníkov, učiteľov, policajtov a vojakov. Na rozdiel od predchádzajúceho politického systému sa vďaka parlamentnej demokracii mohli menšiny autonómne rozvíjať. V dôsledku toho vznikali rôzne národné športové združenia. Na druhej strane bola vylúčená možnosť existencie samostatných športových centier pre Slovensko a rozvoj samostatnej organizačnej základne.

Kľúčové slová: Československo, Slovensko, šport, spolky

Peter BUČKA: Pestrá spolková paleta. Šport na Slovensku v období medzivojnového Československa.

BUČKA, Peter. A varied range of associations. Sport in Slovakia in the period of inter-war Czechoslovakia. História, 2018, 17, 1, pp. 39-45.

The creation of the state of the Czechs and Slovaks was a great milestone in the modern development of our nations. Even though the Czech historical lands and Slovakia were united in the same state in the previous period, the social life has been developing differently in the two parts of the Monarchy, especially after the Austro-Hungarian Compromise. While in Bohemia and Moravia associations could form on the national basis, in Slovakia only in the Hungarian equivalent. Austrian Germans in Bratislava could be happy with some level of tolerance. A significant level of assimilation but mainly the absence of experienced officials and coaches was initially solved by a flow of Czech officers, teachers, policemen and soldiers. In contrast to the previous political system, thanks to parliamentary democracy numerous minorities had a possibility of autonomous development. Thanks to this diverse national sport associations were created. On the other hand, the possibility to create separate sport centres for Slovakia and development of an autonomous organizational basis was eliminated.

Key words: Czechoslovakia, Slovakia, Sport, Associations

Mužstvo I. ČSŠK Bratislava – amatérsky futbalový majster ČSR v roku 1930
Zdroj: archív autora


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.