História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Uršula Ambrušová: Testamenty. Zaujímavý zdroj informácií.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2018

AMBRUŠOVÁ, Uršula. Testamenty. Zaujímavý zdroj informácií. História, 2018, 17, 1, s. 14 – 19.

Príspevok sa venuje testamentom ako písomným prameňom s pozoruhodnou rôznorodou výpovednou hodnotou. V úvodnej časti sa zaoberá počiatkom testamentárneho dedenia. V hlavnej časti popisuje testamenty košických remeselníkov z 19. storočia, ktoré sa zachovali v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Analyzuje ich členenie, obsahovú časť, či spôsob zloženia. Príspevok dokumentuje, že testamenty sú hodnoverným historickým a zaujímavým zdrojom informácií.

Kľúčové slová: Testamenty, Tripartitum opus iuris, István Werböczy, Košice, remeselníci.

Uršula Ambrušová: Testamenty. Zaujímavý zdroj informácií.

AMBRUŠOVÁ, Uršula. Wills. An interesting source of information. História, 2018, 17, 1, pp. 14 ¬– 19.

The article is devoted to wills as written sources with remarkably varied value as evidence. The introduction deals with the beginnings of the writing of wills to regulate inheritance. The main part describes the wills of Košice craftsmen from the 19th century preserved in the collections of the Eastern Slovak Museum in Košice. The article shows that wills are trustworthy and interesting sources of historical information.

Key words: Wills, Tripartitum opus iuris, István Werböczy, Košice, Craftsmen.

Popiska k obrázku:
Panoráma na Košice (medzi 1890 – 1905)
Zdroj: LC-DIG-ppmsc-09489 from Library of Congress
Autor: Unknown
Licencia: public domain
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Kaschau.General_view.jpg


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.