História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Ján Steinhübel: Z východu na západ a zo západu na východ po súši i po mori. Cesty židovských kupcov.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Ján Steinhübel: Z východu na západ a zo západu na východ po súši i po mori. Cesty židovských kupcov. História, 2017, 16, 5, s. 4-11.

Po páde Veľkej Moravy zanikol veľký trh v hlavnom sídle veľkomoravských kniežat, jeho úlohu prevzal nový trh v Prahe. Veľký trh bol aj v Kyjeve a v Preslavci. Tieto a ďalšie veľké trhy ležali na diaľkových cestách, ktoré spájali európsky západ s východom, ústili do stredomorských a baltických prístavov a smerovali ďaleko do Ázie. Cestovali po nich židovskí kupci, zvaní arabsky ar-Rádáníja. Svoje zastúpenie v tomto veľkom obchode mali aj uhorskí kupci, ktorí cestovali až do Kyjeva, Prahy a Preslavca. Bola to veľmi pestrá spoločnosť, okrem samotných Uhrov boli medzi nimi moslimovia a Židia. Viaceré uhorské hrady mali už v dobe vzniku Uhorského kráľovstva rozvinuté kupecké podhradie, kde sa rozkladal trh a blízko neho židovská obec. Z týchto podhradí sa vyvinuli významné mestá.

Kľúčové slová: ar-Rádáníja, trh Moravanov, Praha, Kyjev, Preslavec, Kórdoba, Chazarský kaganát, kagan Josef, Ibráhím ibn Jáʿkúb, Chasdaj ben Jicchak ben Ezra ben Šaprút, Kalonimos ben Šabtaj ha-Chazan, Jehuda ben Meir ha-Kohen

Ján Steinhübel: Z východu na západ a zo západu na východ po súši i po mori. Cesty židovských kupcov.

Ján Steinhübel: From east to west and from west to east by land and sea. The journeys of Jewish merchants. In História, 2017, 16, 5, pp. 4-11.

After the fall of Great Moravia, the great market at the main seat of the Great Moravian princes disappeared and it role was transferred to the new market in Prague. There were also great markets in Kiev and Preslav. These and other great markets lay on long distance routes, which joined Western with Eastern Europe, led to Mediterranean and Baltic ports, and continued far into Asia. Jewish merchants, known in Arabic as ar-Rádáníja, travelled on these routes. Merchants from Hungary, who travelled to Kiev, Prague and Preslav, also participated in this great trade. It was a very varied community, including Muslims and Jews as well as people from Hungary. Even at the time of the emergence of the Kingdom of Hungary, some castles already had well developed trading settlements outside their walls with markets and Jewish communities. Important towns developed from these settlements outside castles.

Key words: ar-Rádáníja, Market of the Moravians, Prague, Kiev, Preslav, Cordova, Khazar Kaganate, Kagan Joseph, Ibráhím ibn Jáʿkúb, Chasdaj ben Jicchak ben Ezra ben Šaprút, Kalonimos ben Šabtaj ha-Chazan, Jehuda ben Meir ha-Kohen


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.