História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Štefan Slivka: Proti všetkým. Paraguajská vojna 1864 – 1870.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Štefan Slivka: Proti všetkým. Paraguajská vojna 1864 – 1870. História, 2017, 16, 5, s. 12-17.

Dlhých šesť rokov sa krajinou preháňali povestní Štyria jazdci z Apokalypsy – Vojna, Hlad, Mor a Smrť. Napokon keď vojenské aktivity utíchli, krajina sa prebudila z hrozného sna do ešte hroznejšej reality. Zanikol priemysel a polia po roky zanedbané a teraz zarastené divokou prírodou nedávali nádej na úrodu. Z tej mála infraštruktúry, s ktorou krajina predtým disponovala, sa nezachovalo temer nič. Ekonomika a obchodné styky sa zrútili. Prezident Solano López zahynul a spolu s ním 60 percent obyvateľov krajiny. Z príslušníkov mužského pohlavia, vrátane chlapcov a starcov, vojnu prežilo iba 10 percent. Polovica územia štátu bola rozdelená medzi víťazné strany a málo chýbalo, aby Paraguaj úplne nezanikol. Nestalo sa tak len na nátlak Veľkej Británie, ktorá si nepriala stratiť dlžníka a s ním aj milión libier. Ak dovtedy totálne vojny nejestvovali, táto naznačila akým smerom sa budú takéto stretnutia uberať.

Kľúčové slová: Paraguaj 1864-1870, Solano López, vojenské aktivity, ekonomika a obchod

Štefan Slivka: Proti všetkým. Paraguajská vojna 1864 – 1870.

Štefan Slivka: Against all. The Paraguay War 1864–1870.  In História, 2017, 16, 5, pp. 12-17.

For six long years the country was in grip of the legendary “Four riders of the Apocalypse“, War, Hunger, Plague, and Death. As the military activities calmed down, the country awoke from a horrible dream into an even more terrible reality. All industry was gone, and overgrown fields for a long time neglected, gave no hope for harvest in the near future. The economy and commerce collapsed. President Solano López was dead, and together with him over 60% of country̕ s population. From the male population, including boys and old men, only 10% survived. Half of the country̕ s territory was divided between the victorious powers, and it was only by sheer luck that Paraguay did not cease to exist. It was by the insistence of Great Britain, which did not want to lose its debtor, and a cool million pounds sterling. If up to that time “total warfare“ was not used, this war had shown which way the future ones would be conducted.

Key words: Paraguay 1864–1870, Solano López, military activities, economy and commerce


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.