História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Dušan Segeš: Bonviván v exile. Tienisté stránky Hodžovej kariéry.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Dušan Segeš: Bonviván v exile. Tienisté stránky Hodžovej kariéry. História, 2017, 16, 5, s. 23-30.

V politickej a napokon aj životnej derniére Milana Hodžu, ktorú strávil v exile, nachádzame niekoľko nenaplnených nádejí. Prehral zrejme najdôležitejšiu vnútornú politickú bitku v českom a slovenskom exile za druhej svetovej vojny, konkrétne súboj s Benešom o post lídra československého zahraničného hnutia. Po tejto porážke si napriek pokusom o návrat nedokázal nájsť miesto na politickej scéne, ktoré by uspokojovalo jeho ambície. Na Hodžových politických neúspechoch sa negatívne prejavil jednak limitujúci faktor v podobe zdravotných komplikácií, ktoré mu znemožnili rozvinúť kontinuálnu a rozsiahlu agitačnú kampaň, a jednak pikantérie z jeho súkromného života s ľúbostným a finančným motívom, ktoré až do úmrtia v roku 1944 sprevádzali jeho profesionálnu kariéru.

Key words: Milan Hodža, Edvard Beneš, exilová vláda, London, World War II.

Dušan Segeš: Bonviván v exile. Tienisté stránky Hodžovej kariéry.

Dušan Segeš: A well-living exile. Shady aspects of Hodža’s career. In História, 2017, 16, 5, pp. 23-30.

In the final period of the life and political career of Milan Hodža, which he spent in exile, we find several unfulfilled hopes. He lost the most important internal political struggle among the Czech and Slovak exiles during the Second World War, namely the contest with Beneš for the post of leader of the Czechoslovak movement in exile. After this defeat, he attempted to return, but could not find a place on the political scene that would satisfy his ambitions. Health complications, which prevented him developing a continual and extensive political campaign, and spice from his private life, both romantic and financial, contributed to Hodža’s political failures until his death in 1944.

Key words: Milan Hodža, Edvard Beneš, Government in exile, London, World War II.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.