História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Miroslav Michela: Punkrockové Slovensko

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Miroslav Michela: Punkrockové Slovensko. História, 2017, 16, 5, s. 39-43.

Byť punkerom v komunistickom Československu znamenalo na celom území republiky v mnohom to isté. Či už v hľadaní a vytváraní správnej punkovej vizáže, ako aj v problémoch, ktoré s týmto životným postojom súviseli. Určité rozdiely boli však v lokálnych podmienkach a možnostiach.

Kľúčové slová: Punkrock, Štátna bezpečnosť, represie, rasizmus, Zóna A, Chór Vážskych Muzikantov

Miroslav Michela: Punkrockové Slovensko

Miroslav Michela: Punk rock in Slovakia. In História, 2017, 16, 5, pp. 39-43.

To be a punk in communist Czechoslovakia largely meant the same thing in the whole territory of the republic, whether in the quest to create the true punk image, or in the problems associated with this lifestyle. However, some differences existed in local conditions and possibilities.

Key words: Punk rock, State Security Service (Štátna bezpečnosť), Repression, Racism, Zóna A, Chór Vážskych Muzikantov


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.