História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Kristína Kevanová: Balkánske reminiscencie. Koniec „Európskeho Turecka“.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Kristína Kevanová: Balkánske reminiscencie. Koniec „Európskeho Turecka“. História, 2017, 16, 5, s. 18-22.

Článok opisuje počiatky národnooslobodzovacieho procesu srbského národa na začiatku 19. storočia, ovplyvneného mnohými historickými udalosťami, akou bola Veľká francúzska revolúcia, Napoleonská éra, Viedenský kongres či oslabenie vplyvu Osmanskej ríše v Európe. Rozkol vo vnútri Osmanskej ríše a neisté postavenie na poli zahraničnej politiky prerástol nielen do povstania slovanského obyvateľstva v belehradskom pašalíku, ale najmä do dvoch vojen za nezávislosť. V tomto období sa po prvýkrát stretávame s menami zakladateľov dvoch najvýznamnejších srbských rodov – Djorde Petrović Karadjorde a Miloš Obrenović –, ktorých potomkovia sa na panovníckom stolci striedali až do roku 1941.

Kľúčové slová: belehradský pašalík, Djorde Petrović Karadjorde, Miloš Obrenovć, Ilja Garašanin, Osmani, vojna za nezávislosť, spis Načertanje, Viedenský kongres

Kristína Kevanová: Balkánske reminiscencie. Koniec „Európskeho Turecka“.

Kristína Kevanová: Balkan remniniscences. The end of “Turkey in Europe”. In História, 2017, 16, 5, pp. 18-22.

The article describes the beginnings of the national liberation process of the Serbian nation at the beginning of the 19th century, influenced by many historic events such as the Great French Revolution, Napoleonic era, Congress of Vienna and weakening of the Ottoman Empire in Europe. Division within the Ottoman Empire and the uncertain position in the field of foreign policy grew into not only an uprising of the Slavonic population of the Pashalik of Belgrade, but especially into two wars of independence. In this period we first encounter the names of the founders of the two most important Serbian families – Djorde Petrović Karadjorde and Miloš Obenović – whose descendants alternated on the throne until 1941.

Key words: Pashalik of Belgrade, Djorde Petrović Karadjorde, Miloš Obrenovć, Ilja Garašanin, Ottomans, War of independence, the text Načertanje, Congress of Vienna


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.