História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Ľubica Kázmerová: Cesta do Ríma. Slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII..

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Ľubica Kázmerová:  Cesta do Ríma. Slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII.. História, 2017, 16, 5, s. 31-33.

Významnou postavou, aktívne pôsobiacou v československom a slovenskom školstve, osvete a vzdelávaní bol Jozef Sivák. Jeho činnosť v školstve spoločne so stranícko-politickými aktivitami v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane vyvrcholili prijatím postu ministra školstva autonómnej Slovenskej krajiny a po 14. marci 1939 ministra školstva Slovenského štátu. V dňoch 9. – 14. marca 1939 bol delegovaný na inauguráciu pápeža Pia XII..

Key words: Pius XII., Jozef Sivák, Slovenský štát, Vatikán

Ľubica Kázmerová: Cesta do Ríma. Slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII..

Ľubica Kázmerová:  A journey to Rome. Slovak participation in the inauguration of Pope Pius XII.. In História, 2017, 16, 5, pp. 31-33.

Jozef Sivák was an important figure active in Czechoslovak and Slovak schools, public information and education. His activity in the school system and his party – political activities in Hlinka’s Slovak People’s Party culminated in acceptance of the post of minister of education in the Autonomous Slovak Region and after 14 March 1939 in the Slovak state. From 9 to 14 March 1939 he represented Slovakia at the inauguration of Pope Pius XII..

Key words: Pius XII., Jozef Sivák, Slovak state, Vatican


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.