História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Pavol Ičo: Cesty k reformácii. Zápas o očistu cirkvi.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Pavol Ičo: Cesty k reformácii. Zápas o očistu cirkvi. História, 2017, 16, 5, s. 34-38.

Mnohí nasledovníci Krista upozorňovali na odklon od princípov Evanjelia už od čias, keď kňazov a pápežov začali vábiť pokušenia tohto sveta. Pohoršovali sa hlavne nad úpadkom rehoľných rádov, neznalosťou Písma a ziskuchtivosťou cirkvi, ktorá už v období stredoveku vlastnila v každej európskej krajine priemerne až tretinu všetkých majetkov a pozemkov. Katolícka cirkev však bola voči svoji kritikom nemilosrdná, akékoľvek prejavy nespokojnosti s počínaním duchovenstva trestala smrťou, a tak sa myšlienky kritikov cirkvi často ani nedostali k veriacim.

Kľúčové slová: reformácia cirkvi, Martin Luther, Peter Valdes, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola

Pavol Ičo: Cesty k reformácii. Zápas o očistu cirkvi.

Pavol Ičo: Routes to the Reformation. The struggle to purify the Church. In História, 2017, 16, 5, pp. 34-38.

Many followers of Christ already pointed to deviation from the principles of the Gospel from the times when priests and popes began to be enticed by the temptations of this world. They were especially indignant about the decline of the monastic orders, ignorance of the Scriptures and greed of the Church, which owned about a third of all land and property in every European country in the Middle Ages. However, the Catholic Church was merciless to its critics. Any signs of dissatisfaction with the activities of the clergy were punished with death, and so the ideas of critics of the Church often did not even reach the ordinary believers.

Key words: Reformation of the Church, Martin Luther, Peter Valdes, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.