História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 15. septembra sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti - Extra

Extra

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Matúš Vojna: Úspechy tajomného národa. Etruské architektonické dedičstvo.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Matúš Vojna: Úspechy tajomného národa. Etruské architektonické dedičstvo. História, 2017, 16, 4, s. 4-10.

Etruská civilizácia bola popri starých Grékoch jednou z prvých veľkých civilizácií, ktoré sa vyvinuli na Európskom kontinente. V našom článku sa bližšie pozrieme na etruskú architektúru a jej najznámejšie dodnes zachované pamiatky. Najprv sa venujeme výstavbe a urbanizmu etruských miest. Nemôžeme obísť ani stavebné materiály, ktoré Etruskovia používali a samozrejme patričnú pozornosť venujeme aj najvýznamnejšej etruskej stavebnej konštrukcii – valenej klenbe. Ďalej sa venujeme rôznym inžinierskym stavbám, medzi ktoré radíme napr. hradby, cesty, mosty, kanalizačné systémy atď. Nosnú časť nášho článku predstavuje popis obytných budov – predchodcov rímskych átriových domov, chrámov a s nimi súvisiacim toskánskym slohom a samozrejme aj najznámejším etruským architektonickým pamiatkam – tumulovitým hrobkám.

Key words: Etruskovia, architektúra, obytné budovy, hradby, cesty, mosty, kanalizačné systémy, tumulové hrobky

Matúš Vojna: Úspechy tajomného národa. Etruské architektonické dedičstvo.

Matúš Vojna: The achievements of a mysterious nation. The Etruscan architectural heritage. In História, 2017, 16, 4, pp. 4-10.

Together with the ancient Greeks, the Etruscans were one of the first great civilizations developed in Europe. In our article, we look more closely at Etruscan architecture and its most important surviving monuments. First we devote attention to the overall structure of Etruscan towns. We cannot avoid the building materials the Etruscans used, and obviously we devote appropriate attention to the most important feature of Etruscan building – the barrel vault. We also consider various engineering structures such as fortifications, roads, bridges and drainage systems. However, the main part of our article describes houses – forerunners of the Roman atrium houses – temples with the associated Tuscan style, and obviously, the most important Etruscan monuments – tumulus graves.

Key words: Etruscans. Architecture. Houses. Fortifications. Roads. Bridges. Drainage systems. Tumulus graves.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.