História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Adriana Švecová: Tri krát prekliaty sobáš!!! Z histórie jedného manželstva na podklade uhorského kánonického práva.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Adriana Švecová: Tri krát prekliaty sobáš!!! Z histórie jedného manželstva na podklade uhorského kánonického práva. História, 2017, 16, 4, s. 10-16.

Abstrakt: Príspevok ponúka rozbor jednej manželskej kauzy o neplatnosť manželstva v časopriestore slobodného kráľovského mesta Trnava na počiatku 19. storočia. Predstaví nešťastný príbeh manželov Dubničkovcov, ktorí viedli proti sebe dlhoročnú a psychicky veľmi zničujúcu manželskú kauzu, ktorá sa skončila podľa kánonických predpisov a posúdenia skutkového stavu len rozvodom od stola a lôžka. Zároveň však manžela pripravila o dobré meno a živobytie a tiež o možnosť viesť normálny a spokojný život. Náš príbeh preto odhalí drobné historické peripetie malého slovenského človiečika v kultivovanom meštianskom prostredí.

Key words: katolícke manželstvo, kánonické právo, Tridentský koncil, reforma manželstva, manželský spor, rozvod od stola a lôžka, nulita/neplatnosť manželstva, slobodné kráľovské mesto Trnava, kauza Dubnička versus Magyaryová

Adriana Švecová: Tri krát prekliaty sobáš!!! Z histórie jedného manželstva na podklade uhorského kánonického práva.

Adriana Švecová: Thrice accursed marriage!!! From the history of a marriage against the background of canon law in the Kingdom of Hungary. In História, 2017, 16, 4, pp. 10-16.

Abstract: The article offers an analysis of a marital case about the annulment of a marriage in the royal borough of Trnava at the beginning of the 19th century. It presents the unhappy story of marriage partners named Dubnička, who carried on a psychologically very destructive marital case against each other for many years. It ended according to canon law and the assessment of the facts only with divorce from table and bed. However, the husband also lost his reputation, livelihood and possibility to lead a quiet normal life. Thus our story reveals the minor historic experience of an ordinary Slovak in a cultivated urban middle class environment.

Key words: Catholic marriage. Canon law. Council of Trent. Reform of marriage. Marital dispute. Divorce from table and bed. Nullity of marriage. Royal borough of Trnava. Case of Dubnička versus Magyaryová.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.