História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Jaroslava Roguľová: Zo života notárov v Slovenskom štáte. Pohľad do mikrosveta vojnovej republiky.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Jaroslava Roguľová: Zo života notárov v Slovenskom štáte. Pohľad do mikrosveta vojnovej republiky. História, 2017, 16, 4, s. 36-39.

Obvodné notariáty na Slovensku boli orgány určené na výkon verejnej správy. Ich agenda obsahuje užitočný pramenný materiál, ktorý poskytuje unikátne možnosti na mapovanie postojov obyvateľstva a rôznych sociálnych či profesionálnych skupín k vládnej moci. Za existencie vojnovej Slovenskej republiky možno aj cez tento materiál sledovať bezprostredné vplyvy nového režimu na úradnícky stav, ktorý bol jedným z pilierov na výkon moci.

Key words: vojnová Slovenská republika, druhá svetová vojna, verejná správa, notárska agenda, každodennosť

Jaroslava Roguľová: Zo života notárov v Slovenskom štáte. Pohľad do mikrosveta vojnovej republiky.

Jaroslava Roguľová: From the life of Notaries in the Slovak State. A Look into the Micro-world of the Wartime Republic. In História, 2017, 16, 4, pp. 36-39.

The district notaries were the people with the task of implementing the public administration. Their agenda contains useful source material providing unique possibilities for mapping the attitudes of the population and of various social and professional groups towards the regime. The direct influence of the new regime on the official class, which was one of the pillars of the application of power, can also be traced during the existence of the wartime Slovak Republic using this material.

Key words: Wartime Slovak Republic. Second World War. Public administration. Notaries’ agenda. Every day life.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.