História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Barbora Jakobyová: Začiatok druhej svetovej vojny. Pohľad vplyvného britského média.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Barbora Jakobyová: Začiatok druhej svetovej vojny. Pohľad vplyvného britského média. História, 2017, 16, 4, s. 17-21.

Počas II. svetovej vojny podliehali médiá vo Veľkej Británii, vrátene denníka The Times, cenzúre správ a tlače, ktorú inštitucionálne zastrešilo ministerstvo informácií. Pre denník The Times to prakticky znamenalo, že ani po vypuknutí II. svetovej vojny nezmenil svoju provládnu orientáciu z obdobia pred jej začiatkom. Vtedy The Times obhajoval Chamberlainovu politiku ústupkov. Po vypuknutí II. svetovej vojny denník aj naďalej prijímal vyhlásenia politických lídrov ohľadom zahraničnopolitického vývoja. V súlade so základnými bodmi propagandy, noviny identifikovali nepriateľa a „kopírovali“ vyhlásenia politikov o nutnosti jeho konečnej porážky. Od napadnutia Poľska nacistickým Nemeckom sa týmto nepriateľom stal Hitler a hitlerizmus ako systém, ktorý stelesňoval. Postoj úplnej porážky hitlerizmu pretrvával v novinách i po obsadení Poľska ZSSR z východu, ako aj po poľskej kapitulácii.

Kľúčové slová: Druhá svetová vojna, Veľká Británia, Nacistické Nemecko, The Times, politiku ústupkov, invázia do Poľska, kapitulácia Poľska

Barbora Jakobyová: Začiatok druhej svetovej vojny. Pohľad vplyvného britského média.

Barbora Jakobyová: The view of an important British medium at the beginning of the Second World War. In História, 2017, 16, 4, pp. 17-21.

During World War Two the media in the United Kingdom, including The Times newspaper, were subjected to censorship of reports and the press, which was institutionally controlled by the Ministry of Information. For the The Times this practically meant that even after the outbreak of World War II it did not change its pro-government orientation from the previous period. The Times had then defended Chamberlain’s appeasement policy. After the outbreak of World War Two, therefore, the daily continued to accept statements of political leaders about foreign policy developments. According to propaganda basics, the newspaper identified the enemy and “copied“ statements of politicians about the need for its final defeat. From the invasion of Poland by Nazi Germany, Hitler became the enemy with Hitlerism as the system he embraced. The attitude of complete defeat of Hitlerism persisted in the newspapers even after the occupation of Poland by the USSR from the East as well as after the Polish capitulation.

Key words: World War Two. United Kingdom. The Times. Appeasement policy. Invasion of Poland. Polish capitulation.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.