História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Jozef Genzor: Kórejská vojna. Konflikt bez víťaza a mieru.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Jozef Genzor: Kórejská vojna. Konflikt bez víťaza a mieru. História, 2017, 16, 4, s. 22-28.

Na väčšine územia Európy si po viac ako sedemdesiatich rokoch mierového života len ťažko vieme predstaviť teror nepriateľských armád, zápalné bomby, rozdelené rodiny, zúfalé úteky z jedného utečeneckého tábora do druhého pri presúvaní frontu, následný boj o prežitie medzi státisícmi ľudí v podobnej beznádejnej situácii, bez domova, v strachu z represálií z tej či onej strany. Kórejská vojna bola jedným z najkrvavejších lokálnych konfliktov v 20. storočí a stála mnoho miliárd rubľov i dolárov. A napokon, po troch rokoch vojny, ostala deliaca čiara medzi obidvoma Kóreami v podstate tam, kde bola na začiatku – na 38. rovnobežke.

Kľúčové slová: rozdelená Kórea, I Sung-man, Kim Il-song, kórejská vojna, podiel Stalina a Mao Ce-tunga na vojne, priebeh vojny, dohoda o prímerí

Jozef Genzor: Kórejská vojna. Konflikt bez víťaza a mieru.

Jozef Genzor: The Korean War. A conflict without a winner and a peace settlement. In História, 2017, 16, 4, pp. 22-28.

After more than seventy years of peace in most of Europe, it is difficult to imagine the terror of hostile armies, fire bombs, divided families, desperate flight from one refugee camp to another when the front moves, the struggle for survival among hundreds of thousands of people in a similarly desperate position, homeless and in fear of repression from one side or the other. The Korean War was one of the bloodiest local conflicts of the 20th century and it cost billions of roubles and dollars. In the end, after three years of war, the dividing line between the two Koreas remained more or less where it was at the beginning – on the 38th parallel.

Key words: Divided Korea. I Sung-man. Kim Il-song. Korean War. Participation of Stalin and Mao Ce-tung in the war. Course of the war. Ceasefire agreement


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.