História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Martin Bosák: Bankár zo Šariša. Národnostné aktivity Michala Bosáka na Slovensku.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Martin Bosák: Bankár zo Šariša. Národnostné aktivity Michala Bosáka na Slovensku. História, 2017, 16, 4, s. 33-35.

Americko-slovenský bankár Michal Bosák patrí medzi významné osobností slovenského krajanského života v Spojených štátoch amerických na začiatku 20. storočia. Aktívne sa zapájal do národnostných aktivít nielen v Amerike, ale aj na Slovensku. Jednou z viacerých aktivít je založenie „Bosákovho katolíckeho tlačového fondu“ v roku 1924, ktorého cieľom bola odmena a podpora slovenských spisovateľov. V rodnej obci Okrúhle dal postaviť v roku 1925 základnú školu a následne ju daroval štátu. Prispieva veľkými finančnými darmi na opravu kostolov v Prešove a v Stropkove, čím zanecháva trvalú pamiatku na seba.

Key words: Národnostné aktivity, Základina Michala Bosáka, darcovstvo

Martin Bosák: Bankár zo Šariša. Národnostné aktivity Michala Bosáka na Slovensku.

Martin Bosák: A Banker from Šariš. The National Activities of Michal Bosák in Slovakia. In História, 2017, 16, 4, pp. 33-35.

The American Slovak banker Michal Bosák was one of the important personalities in the life of the Slovak community in the United States of America at the beginning of the 20th century. He actively participated in national activities not only in America, but also in Slovakia. One of his various activities was the establishment of “Bosák’s Catholic Press Fund” in 1924 with the aim of rewarding and supporting Slovak writers. He had an elementary school built in his native village of Okrúhle in 1924 and later gave it to the state. He contributed a large amount of money to the restoration of churches in Prešov and Stropkov, leaving a permanent memorial to himself.

Key words: National activities. Michal Bosák Foundation. Patronage


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.