História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Emanuel Beška: Yusuf al-‘Isa. Priekopník modernej žurnalistiky v Palestíne.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2017

Emanuel Beška: Yusuf al-‘Isa. Priekopník modernej žurnalistiky v Palestíne. História, 2017, 16, 4, s. 28-32.

Článok sa venuje novinárskemu pôsobeniu arabského palestínskeho pravoslávneho kresťana Yusuf al-‘Isa krátko pred prvou svetovou vojnou. V období nasledujúcom po mladotureckej revolúcii (júl 1908) vzniklo v Palestíne niekoľko desiatok arabských novín a časopisov. V januári roku 1911 sa Yusuf al-‘Isa stal spoluzakladateľom a šéfredaktorom novín Filastín [ʻPalestínaʼ], ktoré vychádzali v palestínskom prístavnom meste Jaffa. Bol autorom väčšiny úvodníkov, ktoré odrážajú jeho rozsiahle znalosti, široký kultúrny rozhľad, nedogmatické zmýšľanie, sekulárny svetonázor, vlastenectvo ako aj inkluzívny a tolerantný prístup k rôznorodým náboženským a etnickým komunitám obývajúcim jeho vlasť – Osmanskú ríšu.

Kľúčové slová: arabská periodická tlač, Yusuf al-‘Isa, noviny Filastín, osmanská Palestína

Emanuel Beška: Yusuf al-‘Isa. Priekopník modernej žurnalistiky v Palestíne.

Emanuel Beška: Yusuf al-‘Isa. The pioneer of modern journalism in Palestine. In História, 2017, 16, 4, pp. 28-32.

The article focuses on the journalistic work of the Palestinian Arab Orthodox Christian Yusuf al-‘Isa during the last years before World War I. In the years following the Young Turk Revolution (July 1908) more than thirty private Arabic periodicals were founded. In January 1911 Yusuf al-‘Isa became co-founder and editor-in-chief of the newspaper Filastín [ʻPalestineʼ] which was published in the Palestinian city of Jaffa. He was the author of the majority of editorials which clearly reflect his wide knowledge and broad cultural horizon, non-dogmatic thinking, secular worldview, patriotism and inclusive and tolerant attitude towards the various religious and ethnic communities inhabiting the Ottoman Empire.

Key words: Arab periodical press. Yusuf al-‘Isa. Newspaper Filastín. Ottoman Palestine


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.