História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Jarmila Švihranová: Fenomén zla. Ako vznikol pojem genocída.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Jarmila Švihranová: Fenomén zla. Ako vznikol pojem genocída. História, 2017, 16, 3, s. 35-39.

Článok sa zaoberá pojmom genocída a aktivitami advokáta Rafaela Lemkina v oblasti medzinárodného práva. Lemkin vytvoril pojem genocída a výrazne sa zaslúžil o prehĺbení vedomostí o masovom násilí. Článok skúma jeho motiváciu a prácu v medzinárodnom prostredí, kde aktívne pracoval na tom, aby sa zločin genocídy stal právne uznaným pojmom.

Kľúčové slová: genocída, masové násilie, rasa, etnický pôvod, Raphael Lemkin, Dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy, Organizácia spojených národov

Jarmila Švihranová: Fenomén zla. Ako vznikol pojem genocída.

Jarmila Švihranová: What are the Origins of the Notion Genocide? The Phenomenon of Evil. In História, 2017, 16, 3, pp. 35-39.

The article deals with the notion of genocide and the life of Raphael Lemkin, a lawyer in the field of International Law who created the term genocide and spread the knowledge of mass violence significantly. The article observes his motivations and work in the international environment where he worked actively to make the crime of genocide a legally acknowledged notion.

Key words: genocide, mass violence, race, ethnicity, Raphael Lemkin, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United Nations


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.