História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Karol Sorby ml.: Sykesova – Picotova dohoda. Hanebný príklad imperiálnej politiky.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Karol Sorby ml.: Sykesova – Picotova dohoda. Hanebný príklad imperiálnej politiky. História, 2017, 16, 3, s. 18-22.

Britský minister zahraničných vecí sir Edward Gray 21. októbra 1915 informoval francúzskeho veľvyslanca v Londýne Paula Gambona o korešpondencii medzi Husajnom a McMahonom, pričom navrhol, aby obe vlády rokovali o svojich záujmoch v Osmanskej Ázii. Vyriešenie detailov bolo zverené sirovi Markovi Sykesovi a Charlesovi Françoisovi Georges-Picotovi, ktorí vo februári 1916 vytvorili dočasný vzorec pre rozdelenie arabských provincií. Sykes a Georges-Picot pokračovali v rokovaniach s Ruskom pričom sa stretli so Sazonovom. Vlády Dohody dospeli 23. októbra 1916 ku konsenzu – bežne označovanému ako Sykesova – Picotova dohoda.

Kľúčové slová: prvá svetová vojna na Blízkom východe; Spojenecké plány na povojnové vyrovnanie; Sykesova-Picotova dohoda

Karol Sorby ml.: Sykesova – Picotova dohoda. Hanebný príklad imperiálnej politiky.

Karol Sorby Jr.: The Sykes-Picot Agreement. A Shameful Example of Imperialist Politics. In História, 2017, 16, 3, pp. 18-22.

British Foreign Minister Sir Edward Grey on 21 October 1915 informed the French Ambassador in London, Paul Gambon, of the Husayn-McMahon exchanges then in progress and proposed that the two governments might discuss their respective interests in Ottoman Asia. The details of the Anglo-French negotiations were entrusted to Sir Mark Sykes and Charles François Georges-Picot, who contrived by February 1916 a provisional formula for the division of the Arab provinces. Sykes and Georges-Picot proceeded to Russia to confer with Sazonov. The Entente governments formalized the tripartite understanding – commonly labelled the Sykes-Picot agreement – on 23 October 1916.

Key words: the First World War in the Middle East; Allied plans for post-war settlement; the Sykes-Picot agreement


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.