História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Štefan I. Slivka: Záhada stratenej osady. Trpký osud kolonistov z Roanoke.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Štefan  I. Slivka: Záhada stratenej osady. Trpký osud kolonistov z Roanoke. História, 2017, 16, 2, s. 14-17.

Počas panovania mocných Tudorovcov Henricha VIII a najmä Alžbety I, Anglicko prežívalo obdobie stability a prosperity ako nikdy predtým. Spolu s ekonomickým rozmachom, čerstvý vánok renesancie a humanistických myšlienok dosiahol pobrežie krajiny. V tom čase Španielsko bolo už dávno etablované ako hlavná európska mocnosť. Vďaka pravidelným dodávkam amerického zlata a striebra, krajina mohla postaviť do poľa silné armády, a takto hrať významnú úlohu v politickom dianí Európy. Znepokojené Anglicko so závisťou sledovalo úspechy Španielska. Otázkou bolo, čo by mal Londýn podniknúť, aby ich prekazil. Anglické lode začali prepadávať španielske konvoje naložené drahými kovmi v oblasti Karibiku, a pirátstvo ci už oficiálne, alebo nie, bolo potichu podporované z Londýna. Aby toto mohli podnikať vo väčšom rozsahu, Angličania potrebovali dobré a bezpečné prístavy na americkom pobreží. Tieto by poskytli miesto k oprave poškodených lodí, a nevyčerpateľný zdroj pitnej vody pre ich posádky. Takto sa zrodila myšlienka založenia stálej základne alebo kolónie na území Ameriky.

Kľúčové slová: Roanoke, Alžbeta I., kolonisti, Karibik, Walter Raleigh, John White

Štefan I. Slivka: Záhada stratenej osady. Trpký osud kolonistov z Roanoke.

Štefan  I. Slivka: The Mystery of the Lost Colony. The bitter fate of the Roanoke colonists. In História, 2017, 16, 3, pp. 14-17.

During the reign of the strong Tudor rulers Henry VIII, and especially under Elisabeth I, England experienced a period of stability and unprecedented prosperity. Together with growing commerce, a fresh wind of Renaissance and humanistic ideas reached the country’s shores. At that time, Spain was already firmly established as a major European power. Thanks to regular shipments of American gold and silver, Spain was able to put large armies into the field in Europe, and played a huge role in European politics. Alarmed England jealously observed Spanish successes. The question was, what could London do to prevent them? English ships resorted to attacking Spanish convoys in the Caribbean area, and piracy official or not, was encouraged. To do this on a large scale, the English needed good and protected harbours on the American coast. They would provide a place to repair damaged ships and an unlimited supply of drinking water for their crews. Thus an idea of establishing a permanent base or a colony in America, came to life.

Key words: Roanoke, Elisabeth I, colonists, Caribbean, Walter Raleigh, John White


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.