História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Denisa Nešťáková: Milosrdné zabíjanie. Eutanázia nemeckých detí.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Denisa Nešťáková: Milosrdné zabíjanie. Eutanázia nemeckých detí. História, 2017, 16, 3, s. 40-46.

Nacistická genocída nezačala masovým vyhladzovaním židovského obyvateľstva, ale vyvražďovaním vlastného nemeckého obyvateľstva, ktoré nezapadalo do utopickej predstavy o nemeckej národnej či rasovej komunite. Medzi prvými obeťami boli nemecké deti, ktoré trpeli psychickými či neurologickými ochoreniami, alebo boli postihnuté telesnými hendikepmi. Článok zobrazuje chladnú krutosť vraždiacej mašinérie, ktorej obeťou sa stalo najmenej 5000 nemeckých, novorodencov, batoliat, detí i mladistvých.

Kľúčové slová: nacistické Nemecko, 1939-1945, eutanázia, lekári, deti, hendikepovaní

Denisa Nešťáková: Milosrdné zabíjanie. Eutanázia nemeckých detí.

Denisa Nešťáková: Mercy killing. Euthanasia of German Children. In História, 2017, 16, 3, pp. 40-46.

The Nazi genocide did not begin with mass extermination of the Jewish population, but with the killing of Germans, who did not fall into the utopian idea of the German national or racial community. German children, who suffered from psychological or neurological illnesses or were physically handicapped were among the first victims. The article depicts the cold cruelty of the killing machinery, to which at least 5,000 German new-born babies, small children, children and teenagers fell victim.

Key words: Nazi Germany. 1939-1945. Euthanasia, Physicians. Children. Handicapped people.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.