História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Ján Lukačka: Matúš Čák Trenčiansky. Pán Váhu a Tatier.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Ján Lukačka: Matúš Čák Trenčiansky. Pán Váhu a Tatier. História, 2017, 16, 3, s. 9-13.

Autor približuje významnú postavu stredovekých dejín Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý využíval všetky prostriedky na vybudovanie svojej dŕžavy na západnom a strednom Slovensku. Celé štvrťstoročie tu vládol tvrdou rukou a podľa svedectva súčasníkov nerešpektoval svetské ani cirkevné zákony. Zmocnil sa takmer všetkých kamenných hradov a ich správu zveril jemu oddaných kastelánov a familiárov. Neposlušnosť a zradu tvrdo trestal. Mal síce potomkov, ale tí pomreli ešte za jeho života. Synovca Štefana Čecha síce určil za svojho dediča, ale ten nedokázal udržať integritu Matúšovej dŕžavy. Tradícia o Matúšovej zemi prežila až do novoveku.

Kľúčové slová: Matúš Čák Trenčiansky, oligarchia, kamenné hrady, familiarita, Matúšova zem

Ján Lukačka: Matúš Čák Trenčiansky. Pán Váhu a Tatier.

Ján Lukačka: Matúš Čák of Trenčín. Lord of the Váh and the Tatras. In História, 2017, 16, 3, pp. 9-13.

The author approaches an important figure from medieval history, Matúš Čák of Trenčín, who used all available means to build up his domain in western and central Slovakia. He ruled the region with a firm hand for a quarter of a century, and according to the testimony of contemporaries he did not respect the laws of either the state or the Church. He strengthened almost all the stone castles and entrusted them to loyal castellans and familiares. He harshly punished disobedience and treachery. He had children but they died before him. He designated his nephew Stephen Čech as his heir, but Stephen could not maintain the integrity of Matúš’ domain. The tradition of Matúš’ Land survived until modern times.

Key words: Matúš Čák of Trenčín. Oligarchy. Stone castles. Familiares. Matúš’ Land.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.