História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Tomáš Klokner: Alimentačný program v starom Ríme. Príspevky na výživu detí rímskych občanov.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Tomáš Klokner: Alimentačný program v starom Ríme. Príspevky na výživu detí rímskych občanov. História, 2017, 16, 3, s. 4-8.

Alimentačný program predstavuje jedno z významných sociálno-politických opatrení v dejinách Rímskej ríše, ktoré fungovalo vyše 200 rokov. Jeho účelom bolo poskytovať pravidelné príspevky na výživu (alimentum) vybraných detí pochádzajúcich zo zákonného manželstva rímskych občanov, čím sa malo dosiahnuť zastavenie úbytku obyvateľstva, posilnenie bojaschopnosti armády a zlepšenie rímskeho poľnohospodárstva. V konečnom dôsledku sa to Rimanom síce nepodarilo, ale myšlienka alimentácie prežila aj zánik ich ríše, pretrvala do súčasnosti a je priamym pozostatkom vyspelej rímskej civilizácie.

Kľúčové slová: staroveké dejiny, Rím, výživné, alimentačný program, rímske deti, antické hospodárstvo

Tomáš Klokner: Alimentačný program v starom Ríme. Príspevky na výživu detí rímskych občanov.

Tomáš Klokner: The Child Support Programme in Ancient Rome. Contributions to Supporting the Children of Roman Citizens. In História, 2017, 16, 3, pp. 4-8.

The child support programme, which operated for more than 200 years, was one of the important social policy measures in the history of the Roman Empire. Its aim was to provide regular contributions to the support (alimentum) of selected children coming from legal marriages of Roman citizens. The aims were to stop the decline of the population, strengthen the army and improve Roman agriculture. In the end, the Romans did not achieve these aims, but the idea of support for children survived the fall of the Empire, and has persisted until today as one of the direct legacies of the developed Roman civilization.

Key words: Ancient history. Rome. Child support programme. Roman children. The Ancient economy.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.